Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Polydata Huber - Piab grafisk industri

Polydata Huber installerade tryckluftspumpar – bullret minskade till 68 dB


Bakgrund

Polydata Huber, ett medelstort tryckeri på den tyska marknaden, strävar efter bästa möjliga arbetsmiljö för de anställda. För att minska bullret och värmen i produktionslokalen bestämde man sig för att byta ut de elektriska pumparna mot tryckluftspumpar från Piab.

Lösning

En provuppsättning av Piabs P6010-pumpar installerades på utmatningsmaskinen. Resultatet imponerade på Polydata, som bestämde sig för att installera P6010-pumpar på alla åtta utmatningsstationer och även på falsningsmaskinen.

Resultat

Med de nya pumparna har bullernivån minskat till 68 dB, vilket är en tydlig förbättring gentemot tidigare. Även temperaturen i lokalen blev mycket bättre, eftersom utblåsningsluften från den nya pumpen är en grad lägre än omgivningstemperaturen.


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss