Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Formfyllningsmaskin

Piabs vakuumtransportör gör succé hos prisbelönt underleverantör

Bakgrund

Kunden finns i Wales och är en s.k. co-packer, som tillverkar och förpackar produkter för andra företags räkning. I den aktuella applikationen ska trädgårdsgranulat överföras från bulkförpackningar till en formfyllnings- och tätningsmaskin för kapseltillverkning. Kunden är en prisbelönt underleverantör som verkar i många sektorer, däribland hemvård, hälsa, sjukvård och egenvård. Företaget har kapacitet för att hantera och fylla allt från 5-milligrams pulverpåsar till 1-liters glasflaskor samt blisterförpackningar och olika typer av kapslar. Kunden hade problem med det processteg där granulatprodukten överfördes till formfyllnings- och tätningsmaskinen, där en skruvtransportör användes. Skruvtransportören delade upp granulatet i ett finare pulver, vilket gav upphov till igensättning av skruvtransportören, så att systemet måste stängas av för demontering och rengöring. Problemet ledde till oacceptabelt höga produktionskostnader.

 

Lösning

Piab besökte anläggningen för att titta närmare på applikationen och föreslog sedan en piFLOW®i-vakuumtransportör. Enligt förslaget skulle denna monteras ovanför formfyllnings- och tätningsmaskinen, med en övergångsdel där produkten kan flöda direkt in i maskinen. Transportören skulle vara kopplad till en nivåsensor på formfyllnings- och tätningsmaskinen, med en manuellt hanterad matningsspak för att hämta upp granulat från bulkpåsen. När lösningen hade presenterats för kunden utförde Piab en provning på plats, för att visa att produktgranulatet kunde överföras utan försämrad produktkvalitet eller igensättning.

Resultat

Företaget slipper numera avbryta produktionen för att rengöra skruvtransportören. Därmed har stilleståndstiden minskat, samtidig som man har bättre kontroll över transportörsystemet. ”Vi är så nöjda med transportören att vi tänker beställa en till, för en annan formfyllningsmaskin. Vi överväger också att börja använda Piabs vakuumtransportör i en annan applikation”, säger kundens teknikchef.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss