Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vaculex TP hos TNT Express

Pakethantering på TNT Express

Bakgrund

TNT Express är ett av världens största expressfraktföretag som sedan 2016 ingår i FedEx. TNT Express levererar varje dag nära en miljon försändelser från dokument och paket till gods på lastpallar. Företaget erbjuder väg- och lufttransport inom Europa, Mellanöstern och Afrika, Asien–Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika.

TNT hade problem med personskador genom manuella lyft med tillhörande sjukfrånvaro och kostnader för rehabilitering. Som del av ett internationellt hälso- och säkerhetsprogram var utmatningen att hitta ett lyftredskap som bibehöll eller ökade hastigheten och produktiviteten vid lyft.

Lyftredskapet ska minst kunna hantera 75 % av paketen. Lösningen måste även vara användarvänlig och kunna anpassas för vänster- och högerhänta personer.

Lösning

Flera Vaculex® TP installerades hos TNT Express för att öka hastigheten och produktiviteten. 

Resultat

Sedan flera Vaculex® TP installerats hos TNT har personskadorna minimerats. Vakuumlyftarna bibehöll eller ökade hastigheten och produktiviteten eftersom paketen blev viktlösa och lättare att hantera, oavsett storlek eller form. Vaculex® TP visade sig klara av att hantera 99 % av paketen galant.

Thomas Engman, verksamhetschef vid TNT, Sverige: ”Vaculex® var den enda leverantören som kunde erbjuda ett lyftsystem där användningen inte samtidigt försämrade produktiviteten. Samarbetet var väldigt gott och vi kan nu så här i efterhand intyga att lyftarna fungerar ännu bättre än vi hade hoppats på. TP är mycket lätt att använda och nybörjare behöver bara en kortare introduktion. De ergonomiska fördelarna med TP innefattar även ekonomiska fördelar genom minskad sjukfrånvaro och lägre rehabiliteringskostnader, vilket i sin tur gör det lättare att rekrytera och behålla kvalificerad personal.”

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss