If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

P6040 main image

Möbeltillverkare ville förbättra arbetsmiljön

Bakgrund

Företaget ville hitta ett sätt att minska driftkostnaderna och förbättra operatörernas arbetsmiljö genom att minska bullret. Verco i Buckinghamshire i Storbritannien följer en miljöpolicy som har medfört minskat koldioxidavtryck. För fräsmaskinerna användes elmotordrivna vakuumpumpar som var bullriga, genererade mycket värme och kostade mycket att använda och underhålla.

Lösning

Genom att använda två tryckluftsdrivna P6040-vakuumpumpar med energieffektiv COAX®-teknologi i stället för de befintliga elmotordrivna vakuumpumparna för att spänna fast trästycken i planfräsmaskinen kunde Piab erbjuda en mer effektiv lösning. P6040-vakuumpumpen är mycket tystgående och genererar ingen värme – operatören fick en ren, bekväm och tyst arbetsmiljö. Dessutom minskade energiförbrukningen i anläggningen, vilket ledde till lägre elräkningar.

Resultat

De elmotordrivna vakuumpumparna utklassades av P6040, som levererade djupare vakuumnivåer, högre flödeshastighet och snabbare vakuumbildning. Kontrollerad lufttillförsel baserat på processbehovet innebar att P6040 kunde drivas i en 10 %-cykel – beräknade energibesparingar uppnåddes och investeringen betalade sig snabbt.

”Piabs enhet gav en enkel men högpresterande vakuumlösning jämfört med våra befintliga regenerativa enheter. Lägre energikostnader, mindre miljöpåverkan och en lättmonterad, lättskött installation gjorde P6040 till ett perfekt alternativ”, säger Mick Pitwell från Verco Office Furniture.


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss