Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Piabs vakuumpump MLL200

Minskad energiförbrukning och färre driftstopp i bearbetnings- och överföringsprocess

Bakgrund

En tillverkare av militärflygplan och flygplan för kommersiell trafik använder vakuum för att hålla upp plast-, trä- och aluminiumskivor i olika bearbetnings- och överföringsprocesser. De befintliga elektriska vakuumpumparna orsakade ofta kontamineringar i industrivattensystemet, på grund av läckande kylvätska. Det här orsakade många driftstopp.

Lösning

MLL200- och MLL400-vakuumpumpar från Piab installerades och risken för kontaminering eliminerades helt, eftersom inget vatten används i Piab-pumparna. MLL-pumparna valdes baserat på behovet av snabb evakuering, då det finns en stor vakuumtank som måste vara tillgänglig av säkerhetsskäl. Även backventiler och vakuumomkopplare installerades i systemet, i syfte att minska energiförbrukningen och kunna larma vid låga vakuumnivåer.

Resultat

Sedan MLL-pumparna installerades har kundens energiförbrukning och underhållskostnader minskat, liksom ljudnivån i lokalen.

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss