Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs vakuumpump MLL200

Minskad energiförbrukning och färre driftstopp i bearbetnings- och överföringsprocess

Bakgrund

En tillverkare av militärflygplan och flygplan för kommersiell trafik använder vakuum för att hålla upp plast-, trä- och aluminiumskivor i olika bearbetnings- och överföringsprocesser. De befintliga elektriska vakuumpumparna orsakade ofta kontamineringar i industrivattensystemet, på grund av läckande kylvätska. Det här orsakade många driftstopp.

Lösning

MLL200- och MLL400-vakuumpumpar från Piab installerades och risken för kontaminering eliminerades helt, eftersom inget vatten används i Piab-pumparna. MLL-pumparna valdes baserat på behovet av snabb evakuering, då det finns en stor vakuumtank som måste vara tillgänglig av säkerhetsskäl. Även backventiler och vakuumomkopplare installerades i systemet, i syfte att minska energiförbrukningen och kunna larma vid låga vakuumnivåer.

Resultat

Sedan MLL-pumparna installerades har kundens energiförbrukning och underhållskostnader minskat, liksom ljudnivån i lokalen.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss