Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs vakuumpump P3010

Minimerad luftförbrukning med hjälp av P3010-vakuumpumpen

Bakgrund 

En tillverkare av elektriska, elektroniska och fiberoptiska anslutningssystem monterar elkomponenter på flexibla tunnfilmskretsar som ska användas i fordonsdatorer. Tillverkaren behövde en ny vakuumlösning med ett minimum av kablage och lågt behov av underhåll och reservdelar.

Lösning

Piab föreslog en P3010-vakuumpump med en lättmonterad magnetventil för styrning av pumpen. Den innehåller också en automatisk släppfunktion med en tankmodul som blåser ut lagrad luft automatiskt när pumpcykeln är slut.

Resultat

Tryckluftsförbrukningen och ljudnivån har minskat till så låga nivåer att de numera anses vara obefintliga problem. Tillverkaren uppskattade också möjligheten att placera de två vakuumpumpmodulerna ovanpå varandra, och den automatiska friblåsfunktionen som det inte krävs några extra kablar för.


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss