Feedback

Choose your language

Close

Piabs sugkoppar F150 och B110

Mindre slitage och buller i sågprocess

Bakgrund

En tillverkare av träkonstruktioner till byggnader och transportfordon använder vakuumteknik för att hantera träskivor. Företaget ville ha en tystare och mer effektiv lösning än den befintliga.


Lösning

Man kontaktade Piab och utifrån våra rekommendationer installerades ett vakuumgripsystem. VGS™3010 med B110-sugkoppar valdes för palleteringshuvudena efter tillskärningssteget. För matningen före tillskärning valdes VGS™3010 med F150-sugkoppar.

Resultat

Med lösningen från Piab effektiviserades produktionslinjen. Luftförbrukningen minskade, liksom bullret och slitaget på sugkopparna.

 

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss