Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Säker glashantering

Mer flexibel lösning för säker hantering av glasrutor

Bakgrund

Ett polskt företag som tillverkar glas har varit på jakt efter en lösning som sänker tillverkningskostnaderna genom täta ejektorbyten på grund av igensättning samt sugkoppar med kort hållbarhet. Det nya systemet ska vara säkert och en glasskiva ska kunna hållas i ett säkert grepp i minst fem minuter efter att strömmen stängs av eller vid strömavbrott.

Lösning

Vi föreslog en lösning – Piab P3010 vakuumpump med friblåsventil och stora, flata sugkoppar av modell XLF200. Backventiler i pumpen skyddar utrustningen när strömmen stängs av och blåser av för att bibehålla vakuumet i systemet. Genom att använda filter i pumpen minskar även systemets felfrekvens avsevärt.

Resultat

Genom att använda Piabs vakuumpumpar går det snabbt att byta COAX®-vakuum cartridge om pumpen blir igensatt. Den här nya lösningen sänker kostnaden för reservdelar avsevärt. Dessutom har XLF-sugkoppar mycket längre livstid än de äldre sugkopparna, och de dubbla läpparna sörjer för att gripdonen får lång driftsäkerhet.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss