Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vaculex ParceLift på PostNord Logistik

Logistikföretaget ökade ergonomin och uppnådde ekonomiska fördelar

Bakgrund

PostNord är Nordeuropas största bud- och logistikföretag samt världsledande inom tjänstekvalitet och leveranskapacitet.

På PostNord brukade de tidigare lasta ur lastbilssläpen och containrarna manuellt, vilket orsakade ryggsmärtor och utmattade operatörer. Huvudproblemet var plockning av tunga paket från golvnivå till teleskoptransportörerna som matar det automatiska sorteringssystemet.

Situation

Den tidigare hanteringen: manuell urlastning, lyft upp till en Caljan remtransportör 

Operatörer:
 två personer vid en matningsstation

Utrustning: en Caljan remtransportör per matningsstation.

Lösning

Det nya systemet: manuell urlastning med hjälp av Vaculex® ParceLift:

Operatörer: en person vid en matningsstation

Utrustning: en Caljan remtransportör och en Vaculex® ParceLift per matningsstation.

Resultat

Med hjälp av Vaculex® ParceLift kan de nu undvika tunga lyft och nästan alla manuella lyft vid urlastning av containrar. Sjukfrånvaron har minskat (mellan 10 och 15 %) till en normal nivå (ca 5 %). Ergonomin har förbättrats och operatörerna kan hålla en jämn arbetstakt hela dagen, vilket ökar produktiviteten och användarnas trivsel. Antalet belastningsskador har minskat och operatörerna är nöjda med arbetssituationen.

PostNord uppfyller nu kraven från Arbetsmiljöverket på en god arbetsmiljö. Alla PostNord-terminaler använder Vaculex® ParceLift för urlastning i kombination med Vaculex® TP för hantering av paket mellan terminalerna.

Gunnar Tunmats, säkerhetschef och operatör som använder Vaculex® ParceLift: ”Vaculex® ParceLift är härlig att jobba med”.

1. Full acceptans från operatörerna
2. Inga klagomål om smärtor i ländryggen eller sträckningar. Nöjda operatörer 
3. Lägre sjukfrånvaro (mellan 10 och 15 %) till en normal nivå (ca 5 %) 
4. Ingen omplacering av skadade operatörer till nya, enklare tjänster 
5. Ingen personalomsättning. 
6. Inga kända belastningsskador 
7. Du behöver inte stora muskler för arbetet, utan alla klarar det 
8. Färre operatörer behövs. En operatör istället för två vid varje inmatningstransportör behövs vid den här hanteringscykeln.

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss