Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Decentraliserad vakuumpump VGS™3010

Investera 8 300 euro, spara 405 000 euro

Bakgrund

Merplas Decoma är en av världens mest mångsidiga fordonsleverantörer. De designar, utvecklar och tillverkar fordonssystem, delsystem, moduler och komponenter. Dessutom konstruerar och monterar de kompletta fordon, främst för försäljning till OEM-tillverkare av personbilar och lätta lastbilar i tre geografiska segment: Nordamerika, Europa och övriga världen (huvudsakligen Asien, Sydamerika och Afrika).

Företaget hade problem med tillverkningen av Land Rover Evoques bakspoiler: För dålig fastspänning vid ihoplimning av spoilerns två delar orsakade glapp och glidningar. Alltför många tillverkade spoilerexemplar klassades som undermåliga i företagets kvalitetskontroller, och skickades till ett lokalt företag som tog tillvara de delar som kunde återanvändas. Scenariot ledde till att kasseringsnivån var 6–8 % i stället för den fastställda målnivån på 3 %.

Lösning

Merplas använde enstegs vakuumejektorer för att spänna ihop de två spoilerdelarna under nio minuter medan limmet härdade. Piab rekommenderade i stället flerstegsvakuumpumpen VGS™3010  med inbyggd COAX® Xi-cartridge. Det stod snart klart att Piabs enheter genererade mycket högre vakuum, vilket eliminerade problemen i spoilertillverkningen.

Resultat

Två celler har utrustats med Piabs enheter, och totalt 40 VGS™3010-enheter används. Kasseringen av tillverkade spoilerexempIar har upphört. VGS™-enheterna håller ihop den övre och undre enheten utan att orsaka glapp eller glidningar. Antalet driftstopp är mycket färre. Tack vare färre kasseringar, färre driftstopp och ökad fakturering har Merplas sparat totalt 405 000 euro på det nya systemet – mycket bra då man betänker att investeringen var 8 300 euro.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss