Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vakuum vändskiva

Integrerad COAX®-lösning förenklar avancerad automationsprocess

Bakgrund

En global möbeltillverkare hade problem med instabilt grepp runt arbetsstycken vid slipande bearbetning. Systemet baserades på kontinuerligt vakuum med en mekanisk pump ansluten till en vändskiva. Det behövdes ett bättre system, som kunde klara alla sorters buktande ytor.  Företaget hade även problem med att få rätt vakuum till rotationshuvudena, på grund av vakuumledningarnas stora diameter och bristande tillförlitlighet i den centraliserade mekaniska vakuumpumpens styrsystem.  Avståndet mellan den centraliserade vakuumpumpen och rotationsskivan var 2 meter och en 1,5-tums ledning användes.

Lösning

Piab erbjöd en energieffektiv vakuumlösning med integrerade COAX® MIDI Si32-3 vakuumcartridge och piGRIP®-sugkoppar för varje rotationshuvud på vändskivan och kompletterande vakuumfilter.  Si-cartridgen valdes eftersom den kompenserar för eventuellt läckage vid rotationshuvudena.

Resultat

Med det nya distribuerade vakuumsystemet förenklades styrsystemet eftersom kontrollsteget överfördes direkt till vändskivan. Därmed kan kortare vakuumledningar med mindre diameter användas. Med Piabs vakuumtillbehör avger systemet också mycket mindre buller än den tidigare mekaniska pumpen. Piabs lösning har minskat vakuumsystemets kostnader med 60% och energiförbrukningen med 30% Piabs piGRIP®-sugkoppar har gett tillverkaren effektiv hantering av olikformade arbetsstycken, eftersom sugkopparnas höjd kan justeras (t.ex. från 3,5 till 1,5 bälgar). Bälgarna har hög styvhet som ger stabilt grepp under slipoperationen.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss