Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Piabs vakuumtransportör C3304

Intäktsökning på 270 000 dollar efter installation av vakuumtransportör från Piab

Bakgrund

Ett ledande företag inom smak- och doftämnesindustrin ville förbättra den process där pulver transporteras till blandare. Målet vara att förbättra produktiviteten med 20 %, minimera risken för kontaminering och minska spillet med 20 % samt att förbättra arbetsmiljön, särskilt genom att höja säkerheten.

Lösning

Piabs vakuumtransportör med antistatfilter installerades, tillsammans med en mataradapter med ett fluidiserings- och rörtömningssystem.

Resultat

Företagets produktivitet ökade med 25 % (från 8 till 10 batcher per dag), vilket motsvarar en årlig intäktsökning på 270 000 dollar. Med det nya, slutna systemet minimerades antalet kontamineringar. Spillet minskade med 20 % vilket motsvarar en årlig besparing på cirka 4 300 dollar. Vidare förbättrades arbetsförhållandena, vilket innebar minskade socialförsäkringskostnader för företaget.

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss