Feedback

Choose your language

Close

Piabs vakuumtransportör C3304

Intäktsökning på 270 000 dollar efter installation av vakuumtransportör från Piab

Bakgrund

Ett ledande företag inom smak- och doftämnesindustrin ville förbättra den process där pulver transporteras till blandare. Målet vara att förbättra produktiviteten med 20 %, minimera risken för kontaminering och minska spillet med 20 % samt att förbättra arbetsmiljön, särskilt genom att höja säkerheten.

Lösning

Piabs vakuumtransportör med antistatfilter installerades, tillsammans med en mataradapter med ett fluidiserings- och rörtömningssystem.

Resultat

Företagets produktivitet ökade med 25 % (från 8 till 10 batcher per dag), vilket motsvarar en årlig intäktsökning på 270 000 dollar. Med det nya, slutna systemet minimerades antalet kontamineringar. Spillet minskade med 20 % vilket motsvarar en årlig besparing på cirka 4 300 dollar. Vidare förbättrades arbetsförhållandena, vilket innebar minskade socialförsäkringskostnader för företaget.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss