Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piGRIP® Påsläpp

Inga fler tappade plastpåsar – mycket högre produktivitet

Bakgrund

 

Hos en italiensk tillverkare av livsmedel för konsumentsegmentet, hanteras påsar med kaffekapslar. En sådan påse kan väga upp till 0,5 kg. Påsarna är gjorda av en tjock plastfilm eller en blandning av plast och aluminium (av den typ som ofta används i förpackningar för kaffebönor).

I varje arbetscykel utfördes mellan 20 och 40 plockningar per minut. Kunden, som strävar efter minimal energiförbrukning, använde decentraliserat vakuum och Piabs vakuumgripsystem, VGS™5010. En sugkopp av standardtyp användes för påshanteringen. Vid hantering av tyngre påsar var man ofta tvungen att stänga av produktionslinjen upprepade gånger eftersom påsarna tappades.

Lösning

I stället för standardsugkoppen provade kunden Piabs konfigurerbara sugkopp, piGRIP® med specialläpp för påshantering. Sugkoppen kombinerades med den decentraliserade vakuumlösningen VGS™5010.

Resultat

Vid hantering av små påsar upplevdes i stort sett ingen skillnad med det nya systemet. Men vid snabb hantering – upp mot 40 påsar per minut – av de tyngre påsarna blev skillnaden mycket tydlig:

Inga påsar tappades med piGRIP®-sugkoppen med påsläpp. Påsen hölls också mer stabilt under förflyttningen, utan vridnings- eller gungrörelser. Resultatet blev kraftigt ökad produktivitet hos tillverkaren.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss