Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Heathrow airport och Vaculex-lösningar

Heathrow Airport – ökad effektivitet och färre belastningsskador

Bakgrund

Heathrow Airport är en stor internationell flygplats i västra London. Heathrow är den mest tättrafikerade flygplatsen i Storbritannien, den mest tättrafikerade flygplatsen i Europa sett till passagerartrafik och den sjätte mest tättrafikerade flygplatsen sett till total passagerartrafik. Rekordmånga 78 miljoner passagerare trängde sig igenom Heathrows flygplats under 2017, vilket innebar en mer än treprocentig ökning jämfört med föregående år. Ökningen berodde på att större och mer välfyllda flygplan flyger in och ut ur det internationella transportnavet.

Heathrows bagagehallar har olika fysiska begränsningar och krävde flera olika lösningar. Vaculex® fick en presentation av terminalen och dess utmaningar, och började sedan arbeta med en lösning som skulle maximera operatörernas trivsel, effektivitet och säkerhet.. En omfattande utvärdering med andra manuella hanteringshjälpmedel utfördes av Heathrow Airport för att hitta rätt leverantör. Vaculex® utkristalliserades som det självklara valet.

Lösning

Steg för steg installerades lyftar på Heathrow, vid en terminal i taget. Nu har ca 100 Vaculex®-lyftar installerats vid fem terminaler på Heathrow Airport. Vaculex® erbjöd tre lämpliga lösningar som anpassades efter Heathrows fysiska förhållanden:  

  • Vaculex® BaggageLift - användes när den fria takhöjden översteg 3,5 m 
  • Vaculex® BaggageLift låg takhöjd - användes för områden med begränsad eller låg fri takhöjd och 
  • Vaculex® BaggageLift kolfiber - användes när hanterarna var tvungna att kunna arbeta runt hinder

Resultat

Effektivt arbete, avsevärt färre belastningsskador och en lättare arbetsdag. Sådana ord använder bagagehanterarna vid Heathrow Terminal 2 för att beskriva hur Vaculex® vakuumlyftsystem har underlättat deras arbete.

Oberoende studier som utförts av Heathrow Airport visar att Vaculex®-systemet uppmättes minska påfrestningarna på axel- och ryggmuskler med upp till 67 respektive 88 % jämfört med manuell hantering. (Visafe Final report: Comparison study. Vaculex® vs 100% Manual loading, Baggage Handlers T2, March 2016.)

Martin Bell – utbildningsledare, Menzies:”Före Vaculex® hade vi många problem med tunga lyft på Heathrow. Tack vare Vaculex®-lösningarna är arbetet nu mycket effektivare och min personal slipper ryggproblem. Vaculex® är fantastisk utrustning.”

Darren Constant – chef för bagagehanteringen, ASIG: ”Det är viktigt med bagage för passagerarna. Och med Vaculex®-lösningarna kan vi verkligen förbättra vårt arbete. För mig är det viktigast att min personal är säker och frisk. Manuella hanteringsredskap är den rätta vägen.”

Andy Aldridge – teknisk rådgivare på Heathrow Airport: ”Vaculex® är mycket fokuserad på kundernas behov och lägger särskilt vikt vid slutanvändarnas behov. De vill skapa den optimala lösningen och ser till att operatörer och servicetekniker får rätt utbildningar.”

Sam Streak – bagagehanterare/teamledare, ASIG på Heathrow Airport: ”Vaculex® är en riktig fördel för alla. Systemet minskar belastningen på kroppen, är lätt att använda och fungerar med alla väskor. Personalen gillar att arbeta med Vaculex®, och för mig är det lätt att utbilda dem när du själv ser fördelarna med att använda utrustningen.”

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss