Feedback

Välj ditt språk

Stäng

SuccessStory HalfAirConsumption

Halverad luftförbrukning och sparad ingenjörstid

Bakgrund

Kunden ville spara energi och få en jämn plockning av delar under lastning och lossning av lasersvetsade ämnen (plåt). De letade efter ett mer energieffektivt sätt att med robot hantera de svetsade ämnena. Tidigare använde kunden en centraliserad vakuumpumplösning som var placerad på axeln till robotarmen. Det fanns även andra luftdrivna konkurrentenheter att ta ställning till.

 Lösning

Energibesparingen visades genom en flödesmätare och jämfördes med konkurrerande produkter. Flödesmätaren visade bättre vakuumflöde och energibesparing med Piabs decentraliserade pump -  VGS™3040 med piSAVE onoff och friktionssugkoppen BFF110P

Resultat

Under kort tid har kunden köpt cirka 300 utrustningar. Resultatet blir att kunden sparar energi, förenklar underhållet och allt för lägre inköpskostnad. Piab använde 5,35 Nl/min/cykel jämfört med konkurrentens 11,4 Nl/min/cykel, det vill säga ungefär hälften av tryckluftsförbrukningen. Detta ger också kunden möjlighet att spara ingenjörstid med köp av den kompletta utrustningen.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss