Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Piab VGS™ och XLF-sugkopp

Från ett 2-kretssystem till ett 5-kretssystem – med 66 % lägre tryckluftsförbrukning

Bakgrund

I en tillämpning där ett av momenten är att lyfta tunga glasskivor, använder en viss lyftutrustningstillverkare ett profilsystem med en aluminiumram och inbyggda vakuumkanaler. När sugkopparna slits ut tappas glasskivorna eftersom det centraliserade vakuumsystemet saknar kapacitet för att kompensera vakuumförluster.

Lösning

På grund av de stora evakueringsvolymerna ersatte man de befintliga Classic-pumparna från Piab med två VGS™3010-enheter som ansluts till varje sugkopp via en T-koppling.

Resultat

Installationen av de två VGS™3010-enheterna resulterade i att tryckluftsförbrukningen minskade med 66 %, från 14 Nl/s till 4,7 Nl/s.

Eftersom det nya systemet är av decentraliserad typ, tappas inga glasskivor, även om det finns slitageskador på någon av sugkopparna i VGS™-systemet. Piabs vakuumvakter med fasta vakuumnivåer tar emot startsignaler från lyftramen, och systemets inbyggda backventil ger den säkerhet som är ett krav hos tillverkaren. Säkerheten är idag femfaldig jämfört med tidigare tvåfaldig.

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss