Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp F33 FDA

F33-sugkoppar förlängde drifttiden med 25 %

Bakgrund

Kunden förbrukade 10 000 enheter per år av en sugkopp på en plastskålsavlastare i en höghastighetsmaskin för påfyllning av frukostflingor. Eftersom de ville minska sugkoppsförbrukningen utan att modifiera maskinen i alltför hög grad, behövdes en liknade reservsugkopp. Önskemålet var förlängd maskindrifttid och en ny sugkopp som inte var väsentligt dyrare än de befintliga sugkopparna. Den befintliga sugkoppen var gjord av ett gummimaterial och levererades av en tillverkare i Ohio.

Lösning

F33-sugkoppen från Piab valdes tack vare det mjuka, flexibla och FDA-godkända silikonmaterialet. Även måttmässigt var sugkoppen en perfekt matchning – både höjden och ytterdiametern låg inom godtagbara specifikationer.

Resultat

Företaget förbrukade 10 000 gummisugkoppar per år. Sugkopparna beställdes i uppsättningar om 1 000 stycken, och varje sugkopp kostade 1,08 dollar (0,95 euro). Den genomsnittliga livslängden för en sugkopp var 22 timmar (motsvarande 380 000 plockningar) i plastskålsmataren. Samma sugkopp används i flera andra applikationer. För F33-sugkoppen från Piab rapporterar företaget 127 timmars livslängd (motsvarande 2 200 000 plockningar) och problemfri drift. 30 dagar har gått sedan det första rapporteringstillfället och samma sugkoppar används fortfarande. Kunden gör visserligen maskinjusteringar för att förlänga drifttiden ytterligare, men meddelar att problem med felmatningar och sugkoppsfel inte förekommer längre samt att drifttiden har förlängts med 25 %, vilket innebär en besparing på 30 000–50 000 dollar (26 300–43 800 euro).

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss