If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Quick-releaseventiler, vakuumejektor och sugkoppar

Ett recept för kortare stilleståndstider, färre tappade bakverk och ökad produktion

Bakgrund

När ett stort godsaks- och livsmedelsföretag la ner sin verksamhet, tog en av konkurrenterna chansen att bli ledande inom kak- och bakverksområdet. Samtidigt passade man på att genomföra ett antal förbättringar. Konkurrenten tog över ett känt varumärke från det ursprungliga företaget, och överförde viktig utrustning till de egna produktionslokalerna. Ett område som behövde förbättras var dock palleteringsrobotarna i slutet av produktionslinjen. Anläggningen hade åtta robotar med 175 sugkoppar. Robotarna arbetade dygnet runt veckans alla dagar med att stapla bakverkslådor på lastpallar som skulle levereras till återförsäljarna. Palleteringsfunktionen begränsade hela produktionslinjens hastighet på grund av det befintliga vakuumsystemet och de sugkoppar som användes. Den dåliga vakuumtekniken och typen av sugkoppar gjorde att linjehastigheten måste hållas nere. I annat fall tappades lådorna. Sugkopparnas storlek och typ var inte anpassad för de olika kartongstorlekar som hanterades eller för palleteringsverktygets arbetsmetod.

Lösning

I stället för det centraliserade systemet med högljudda mekaniska pumpar, infördes en decentraliserad vakuumlösning. En integrerad COAX®-cartridge i en särskild sugkoppsfattning baserad på Piabs Atmospheric Quick-Release-ventil (AQR) gav oöverträffat vakuum och snabba släpp. Det här var en viktig del av uppgraderingen, som ledde till att cykeltiden kunde förkortas, främst eftersom Piabs sugkoppar gjorde att palleteringsfunktionen kunde plocka och packa med mycket högre hastighet utan att tappa lådorna. Att sugkopparna hade längre livslängd blev en extra fördel.

Resultat

Efter flera besök i företagets produktionsanläggningar och noggranna utprovningar av våra produkter har Piab blivit företagets förstahandsval, tack vare optimerad dimensionering av verktyget, med en kombination av 52mm och 75mm av Piabs BX-sugkoppar utformade för korrugerat material. Piabs sugkoppar hade lägre inköpskostnad och höll fyra månader längre i produktionen, vilket bidrog till lägre driftkostnader.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss