Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Mekanisk vakuumpump

Ersättning av mekanisk vakuumpump i en stor gummifabrik

Bakgrund

Ett stort polskt företag, som specialiserat sig på produktion av gummi, hade stött på ett problem med de höga kostnaderna för underhåll av deras mekaniska vakuumpumpar på formsprutningsmaskiner för framställning av gummitätningar. De mekaniska pumparna kunde dessutom inte hålla en lämplig vakuumnivå som krävdes för tillverkningsprocessen.

Lösning

Den nya vakuumpumpen ska vara lätt att rengöra och reparera och dessutom säkerställa en tillförlitlig och lätt justerbar vakuumnivå. Kostnaden för underhåll ska ligga på en acceptabel nivå. Piab erbjöd sin P6010-pump med två Xi40-3 COAX® cartridge, ytterligare en Xi40-3 COAX® cartridge och ett vakuumfilter.

Resultat

Piabs vakuumpumpstorlek och den modulära konstruktionen medför enkel rengöring och en ökning av pumpkapaciteten jämfört med den gamla mekaniska pumpen. Enklare styrning av vakuumnivån i produktionsprocessen förbättrade repeterbarheten av deras produkt. Dessutom, mer utrymme mellan maskinerna efter rivning av de gamla mekaniska pumparna, förbättrade säkerheten och arbetsmiljön för arbetarna.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss