Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Kaffebönor

En stor, global kaffe- och teproducent förbättrade operatörernas arbetsmiljö och ökade produktiviteten

Bakgrund

En stor te- och kaffeproducent som finns i fler än 80 länder ville transportera kaffet från malningsenheten till en sikt. När det blev driftstopp vid malningsenheten, måste stora kaffevolymer hanteras manuellt. Det innebar att operatörerna var tvungna att flytta kaffet till en station tre våningar ovanför startpunkten – en tuff uppgift som tog lång tid. Med mycket tunga säckar var arbetsuppgiften en påfrestning för operatörerna. Avståndet från malningsenhetens utgång till sikten är 9 meter vertikalt och 5 meter horisontellt.

Lösning

Den första åtgärden var att lägga till en piFLOW®p vakuumtransportör per malningsenhet. Vid den aktuella tidpunkten tillverkade företaget en enda sorts kaffe. När företaget växte lade man till en ny kaffesort per malningsenhet. Nu använder man två vakuumtransportörer per sikt, dvs. en transportör per produkt och sikt.

I den här applikationen använde vi två transportörenheter av typen piFLOW®p i följande konfiguration: P.VC2.P4.38.7.F.EP.QSS.0.FR.

Vi använde också en piPREMIUM 400 vakuumpump, ett pumpväggfäste, två klämventiler (DN 50) och en Vortex-ventil (en särskild typ av fördelningsventil) samt en avsändarstation.

Resultat

Piabs lösning gjorde processen mycket smidigare, och kundens produktivitet ökade tack vare färre driftstopp. Operatörerna slapp bära säckar till tredje våningen och blev därmed mycket mer effektiva.

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss