Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Electrolux

Electrolux halverade sina underhållskostnader med Piabs friktionssugkopparBakgrund

Electrolux fabrik i Motala tillverkar vitvaror med högsta kvalitet och precision, och delarnas passform är av största betydelse för den färdiga produktens kvalitetsimage. Det är därför extremt viktigt att metallplattorna inte rör sig under de olika stansningsstegen.

Electrolux upptäckte att greppet på den oljiga metallen inte var tillfredsställande med de sugkoppar av nitrilgummi, som man tidigare använde, och att sugkopparnas livslängd förkortades på grund av dragolja. Vid de tillfällen då stansningslinjen måste stoppas på grund av t.ex. ett nödläge förlorade robotarna greppet om metallplåtarna, eftersom de var så hala. Detta krävde i sin tur att hela linjen tömdes och man fick börja om från noll, något som tar tid och leder till produktionsförlust.

Lösning

Electrolux har kunnat öka sin produktionseffektivitet. Metallplåtarna sitter på plats i slutet av robotens gripdon, även vid nödstopp. Detta är möjligt tack vare Piabs friktionssugkoppar.

Resultat

Metallplåtarna sitter inte bara på plats. De nya friktionssugkopparna från Piab har en livslängd som är många gånger längre än livslängden för konkurrenternas sugkoppar av nitril.

Rent konkret innebär detta att kostnaderna för oplanerade stopp, service och omstart för presslinjen har minskat radikalt, vilket leder till ökad produktivitet! De gamla sugkopparna åldrades mycket snabbt och slets ut av kontakten med dragoljan, men de nya friktionskopparna från Piab fungerar bra med oljan!

Kunden har till och med påpekat att sugkopparna är som nya efter sex månader i produktion! I ekonomiska termer har kunden halverat sina vakuumrelaterade underhållskostnader för den ombyggda presslinjen.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss