If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

S2F Engineering - Piab konsumentindustri

Dubbelt så snabb stapling utan produktskador

Bakgrund

S2F Engineering utformar integrerade automatiserade system för massa-, pappers-, film- och folieproducenter. Nyligen designade företaget en automatiserad maskin som skulle ersätta den manuella metoden för hantering av höljen till den typ av engångsbrickor som används för livsmedelspaketering. Några av kraven var att maskinen skulle vara flexibel och kunna hantera ett brett spektrum av produkter och ömtåliga material på ett varsamt sätt.

Lösning

S2F specialbyggde en brickstaplingsmaskin innehållande 24 stycken Vacuum Gripper System (VGS)™3010-komponenter från Piab. Komponenten innehåller en sugkopp och en integrerad COAX®-cartridge. VGS™3010 gav en flexibel griplösning som kunde hantera ett brett spektrum av produkter.

Resultat

Gripmekanismen av aluminium gav en kompakt lösning med låg vikt, som mer än väl uppfyller de strikta vikt- och storlekskraven. Tack vare maskinens flexibla design har brickstaplingshastigheten fördubblats – en stapel är klar inom cirka 12 sekunder, utan skador på brickorna.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss