Feedback

Välj ditt språk

Stäng

MechTek Engineering

Batteritillverkare ökar kapaciteten med hjälp av Piabs vakuumejektorer

Bakgrund

Maskinteknikföretaget MechTek Engineering Consultancy erbjuder tjänster för utveckling, design, hela projekt och direktservice.  Nyligen fick företaget i uppdrag att utveckla och installera en produktionslinje för tillverkning av industriell reservkraft, d.v.s. en viss typ av batterier. Enligt kriterierna skulle batterier av olika storlekar och utföranden tillverkas i en och samma linje. I produktionslinjen behövdes därmed kapacitet för robotstyrd plockning och placering med vakuumejektor för flera olika batteripoler. Man ville slippa verktygsbyten mellan de olika batterityperna, så att produktionen kunde effektiviseras.  Att batteripolerna har olika storlek och ytskikt komplicerade saken ytterligare.

Plockning och placering av sex poler samtidigt behövdes. I ändlänken användes metallrör som passades in över batteripolerna och sedan lyfte batterierna från underlaget. Vakuumejektorn måste klara eventuella läckage runt terminalerna och ha kapacitet för att lyfta upp polerna i metallrören. En misslyckad plockning fick inte påverka övriga batterier eller poler.  Det var viktigt att använda en kompakt vakuumejektor med låg vikt som kunde förflyttas problemfritt med roboten och som var enkel att serva även för personer utan specialutbildning.

Lösning

Piabs energieffektiva COAX® vakuumejektorteknik är ett enkelt sätt att producera vakuum och var det perfekta alternativet för den här applikationen.  För att förenkla montering och anslutningar valdes vår MIDI Si32-3 COAX® cartridge med aluminiumhållare.  Si-cartridge ger stora vakuumflöden, vilket behövdes för att kompensera för det läckage som uppstår runt batteripolerna.

Resultat

Piabs lösning fungerar mycket bra.  Med separat vakuumgenerering för varje pol påverkas inte övriga enheter, även om en plockning skulle misslyckas.  Tryckluftsförbrukningen minimeras eftersom vakuumejektorerna slås på med en magnetventil endast när det behövs. Underhållet har förenklats kraftigt – även ovana operatörer kan demontera COAX® cartridge för inspektion. Vakuumejektorernas utformning ger ett dammtåligt system och tack vare låg vikt kan ejektorn placeras direkt på robothuvudet, vilket ger maximal effektivitet.  ”Det funkar helt perfekt”, säger Patrick Brown på Mechtek Engineering Consultancy.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss