Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Joulin Aero - Piab konsumentindustri

Anpassat gripsystem minskar energiförbrukningen med 30 %

Bakgrund

Företaget Joulin Aero, världsledande inom automatisk vakuumstyrd gripteknik, har specialiserat sig på griplösningar för porösa och svårhanterliga produkter. Nyligen fick företaget i uppdrag att utforma ett vakuumbaserat universalgripsystem för palleteringsutrustning som skulle minimera produktionstiderna och tillverkningskostnaderna.

Lösning

Genom att integrera flerstegs COAX®-vakuumcartridge i det befintliga centraliserade vakuumsystemets gripdon, kunde företaget eliminera de ineffektiva punkterna i systemet.  COAX®-cartridge installerades direkt i användningspunkten. Därmed minskar energiförbrukningen, medan luftflödet och produktiviteten ökar.

Resultat

Sedan COAX®-cartridge installerades i Joulin Aeros gripsystem har företagets energiförbrukning minskat med 30 %. Den kompakta universallösningen begränsar också antalet driftstopp och maximerar antalet möjliga cykler per minut genom att eliminera behovet av att anpassa utrustningen vid produktbyte i linjen.


Relaterade produkter

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss