Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab P6010 vakuumpump with Piab Cruise Control (PCC)

53 % lägre tryckluftsförbrukning

Bakgrund

Arla Foods, norra Europas största ostproducent, behövde en ny lösning för att hantera produktionen av stora, tunga ostar som förses med ett vaxskikt. Den befintliga automationsprocessen var visserligen mycket bättre än den ursprungliga manuella hanteringen, men företaget ville uppgradera systemet för att uppnå högre energieffektivitet, minskat spill och lägre bullernivåer i anläggningen.

Lösning

Man installerade Piabs vakuumpump P6010 med Piab Cruise Control (PCC), som optimerar vakuumnivån och förbättrar energieffektiviteten. P6010 baseras på Piabs patenterade flerstegs vakuumejektorer med COAX®-teknik, och ger upp till 40 % mer flöde än konventionella tryckluftsdrivna vakuumpumpar.

Resultat

Sedan vakuumpumpen installerades har Arla Foods tryckluftsförbrukning minskat med 53 %, vilket har gett företaget betydligt lägre energikostnader. Andra positiva konsekvenser är färre produktkasseringar och att bullernivån har minskat till hälften mot tidigare, så att företaget kan erbjuda en tystare arbetsmiljö.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss