Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab DURAFLEX® BX52P suction cups with piSAVE sense

25 % kortare cykeltider och inga tappade delar

Bakgrund

Företaget PARADOR Parkettwerke i Österrike ville förbättra hastigheterna i sina arbetscykler och effektivisera hanteringen av sina laminerade parkettgolvdelar. Under en och samma hanteringscykel varierar antalet golvdelar och typen av produkt. I och med att antalet och typen av delar varierar, händer det att en eller flera sugkoppar hamnar i skarven mellan golvstycken, vilket resulterar i lägre lyftkraft, tappade delar och ett mycket långsamt vakuumsystem.

Lösning

Piab installerade DURAFLEX® BX52P-sugkoppar med dubbla hårdheter och nya fästen innehållande piSAVE sense. piSAVE sense är en flödeskontrollerad vakuumbackventil för ”objektavkänning” i flexibla vakuumhanteringsenheter med en centraliserad pumplösning. I den här sortens centraliserade vakuumsystem, med en piSAVE sense-ventil för varje sugkopp, kan ett fåtal sugkoppar tillåtas missa objektet – systemet håller fortfarande tillräcklig vakuumnivå för de övriga sugkopparna. De sugkoppar som, i just den här applikationen, hamnar mellan de fem parkettgolvdelarna, känner av vilka ventiler som ska stängas. Övriga sugkoppar håller fullgod vakuumkontakt med objektet, med maximal vakuumnivå och lyftkraft, tack vare fullt flöde genom de öppna ventilerna..

Resultat

Det föregående vakuumsystemet hade bara kapacitet för att hålla en vakuumnivå på cirka 15 -kPa. Det orsakade tappade delar och driftstopp flera gånger per lastpall. När de nya fattningarna med piSAVE sense hade installerats, ökade systemets kapacitet till 40 -kPa och antalet driftstopp minimerades. I det nya utförandet blev det också möjligt att köra systemet i full hastighet, i stället för endast 80 % av topphastigheten, som tidigare.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss