Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Varför ska jag välja ett kombinerat pump- och gripdon (VGS)?

Det mest vanliga problemet i ett vakuumsystem är restriktioner mellan vakuumkällan och sugstället, till exempel långa smala slangar. Genom att använda det kombinerade pump/gripdonet, så skapas vakuumet i sugkoppen. Du har minskat restriktionerna och även energiförbrukningen i ditt system.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss