Feedback

Välj ditt språk

Stäng

När behöver jag använda integrering av ett vakuumcartridge i mitt system?

Det mest vanliga problemet i ett vakuumsystem är restriktioner mellan vakuumkällan och sugstället, till exempel långa smala slangar. Genom integrering av vakuumcartridge in ditt system, kan du placera vakuumkällan nära stället där du behöver vakuum. Du har minskat restriktionerna och även energiförbrukningen i ditt system. Du kommer även att få en mer kompakt lösning.

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss