Feedback

Choose your language

Close

Använder en ejektorpump mer energi än en mekanisk pump?

När pumparna är igång, använder ejektorpumpen faktiskt mer energi än den mekaniska, men de flesta vakuumapplikationer är intermittenta - sugning och frisläppning. Ejektorpumpen arbetar enligt den cykeln och kan enkelt stängas av och på längs cykeln och som totalt ger en mycket lägre energiförbrukning jämfört med den mekaniska pumpen som går hela tiden.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Följ oss

Kontakta oss