Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vad kan bli fel med enheten?

Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.

Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.

Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss