Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Lämnar Piab någon garanti för enheten?

Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

  • 5 års garanti lämnas för kompletta vakuumtransportörer exklusive elektromekaniska pumpar och kontrollenheter.
  • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive elektromekaniska pumpar, tillbehör och styrsystem.
  • 2 års garanti lämnas för elektromekaniska pumpar.
  • 1 års garanti lämnas för övriga produkter 

Generella garantiprinciper:

  • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
  • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
  • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
  • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom, filterelement, tätningar, slangar, rördelar, rörböjar, slangventiler (i linje med transporterat material), övergångsrör etc.
  • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss