Feedback

Choose your language

Close

Finns det en risk för dammexplosion?

Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss