Feedback

Choose your language

Close

Kommer transportören med någon form av styrning?

Enheten har en pneumatisk styrning för sug- pch tömningstid

Den kan också vara utan styrning, om slutanvändaren kommer att förse transportören med till exempel PLC-styrning

Elektrisk/pneumatisk ventilenhet kan tillhandahållas (för att omvandla den elektriska signalen till en pneumatisk utsignal)

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss