Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

FAQ

FAQ – Frequently Asked Questions

 • Sugkoppar

  • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
  • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
   • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

  • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
   • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

  • Vad är DURAFLEX®?
   • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

  • Vilken sugkopp ska jag välja?
   • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

 • Vakuumpumpar

  • Använder en ejektorpump mer energi än en mekanisk pump?
   • När pumparna är igång, använder ejektorpumpen faktiskt mer energi än den mekaniska, men de flesta vakuumapplikationer är intermittenta - sugning och frisläppning. Ejektorpumpen arbetar enligt den cykeln och kan enkelt stängas av och på längs cykeln och som totalt ger en mycket lägre energiförbrukning jämfört med den mekaniska pumpen som går hela tiden.

  • Erbjuder Piab någon garanti för vakuumpumpar?
   • Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

    • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive tillbehör och styrsystem.
    • 1 års garanti lämnas för övriga produkter om felet har uppstått inom angiven livslängd (arbetscykler).

    Generella garantiprinciper:

    • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
    • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
    • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
    • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom sugkoppar, filterelement, tätningar, slangar etc.
    • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
  • Hur kan jag ställa in vakuumnivån vid hantering av olika objekt som individuellt behöver olika nivåer?
   • Flerstegs COAX®-ejektorn är designad så att maximal vakuumnivå kan justeras av trycket på tryckluften. Genom att använda piSAVE optimize kan man ställa in den specifika vakuumnivå som behövs. piSAVE optimize kommer följaktligen att justera drivtrycket till pumpen. Man kommer aldrig att använda mer tryckluft än det som behövs i applikationen. Vänligen också prova piSAVE optimize-energiräknare för att se den faktiska energibesparingen.

  • Hur kan jag underhålla min pump?
   • Tack vare designen av COAX® -flerstegsejektor i pumpen utan några rörliga delar, finns det praktiskt taget inget underhåll.

  • Hur vet jag vilken COAX®-cartridge jag ska använda?
   • Det enklaste sättet är att använda urvalsguiden i pumpavsnittet. MICRO, MINI och MIDI beskriver storlek och kapacitet där MICRO är den minsta och MIDI den största. Varje finns med några olika egenskaper, en för extra högt flöde (Si), en för extra hög vakuumnivå (Xi), en för hantering av låga, fluktuerande tryckluftsnivåer (Bi/Pi) och ett är av smutståligt utförande (Ti).

  • Jag har en äldre Piab vakuumpump och behöver reservdelar. Hur kan de identifieras?
   • Ladda först ner manualen från hemsidan och där kommer du att hitta artikelnummer för olika reservdelar.

  • När behöver jag använda integrering av ett vakuumcartridge i mitt system?
   • Det mest vanliga problemet i ett vakuumsystem är restriktioner mellan vakuumkällan och sugstället, till exempel långa smala slangar. Genom integrering av vakuumcartridge in ditt system, kan du placera vakuumkällan nära stället där du behöver vakuum. Du har minskat restriktionerna och även energiförbrukningen i ditt system. Du kommer även att få en mer kompakt lösning.

     

  • Vad har pumpen för portstorlek? Jag känner inte till dessa gängor?
   • För portstorlek, gå till produkten och ladda ner databladet, som kan laddas ner efter registrering. Specifikation av gängtyp ges inte på webbsidan.

  • Vad är COAX®?
   • COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft. Baserat på Piabs flerstegsteknologi är COAX®-cartridge mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella vakuumejektorer, och möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologi kan ge dig tre gånger mer vakuumflöde än konventionella system, vilket gör att du kan öka hastigheten med hög tillförlitlighet och samtidigt minska energiförbrukningen. COAX®-cartridge finns i flera storlekar (MICRO, MINI och MIDI) och modeller (Bi, Pi, Si, Ti och Xi), vilket gör dem lämpliga för en mängd applikationer. Teknologin ger utmärkt prestanda vid både låga och höga drivtryck. Pumpar baserade på COAX®-teknologin kan verka inom drivtrycksintervallet 0,17 till 0,60 MPa.

  • Vad är fördelarna med flerstegsejektorn jämfört med en enstegsejektor?
   • En enstegsejektor är konstruerad för antingen högt vakuumflöde eller hög vakuumnivå. Flerstegsejektorn COAX® har en kombination av olika munstycken och ger både högt flöde och hög vakuumnivå i samma ejektor. Denna konstruktion ger också lägre energiförbrukning för lika prestanda.

  • Varför ska jag använda en ejektorpump istället för en mekanisk pump?
   • Ejektortekniken har inga rörliga delar och praktiskt taget inget underhåll, vilket ger högre tillförlitlighet. Den är också mycket mindre i storlek och med lägre vikt, vilket ger dig möjlighet att placera den närmare sugstället eller där du faktiskt behöver vakuumet. Den mekaniska pumpen har också en mycket högre ljudnivå och producerar värme, vilket innebär att du normalt skulle behöva ha den i ett isolerat utrymme.

  • Varför ska jag välja ett kombinerat pump- och gripdon (VGS)?
   • Det mest vanliga problemet i ett vakuumsystem är restriktioner mellan vakuumkällan och sugstället, till exempel långa smala slangar. Genom att använda det kombinerade pump/gripdonet, så skapas vakuumet i sugkoppen. Du har minskat restriktionerna och även energiförbrukningen i ditt system.

  • Vilken vakuumnivå behöver jag använda?
   • I lyftapplikationer med sugkoppar använd inte mer vakuum än nödvändigt. Vi rekommenderar 60-kPa. För hög vakuumnivå ger lägre effektivitet och du använder mer energi än vad som behövs.

 • Vakuumtransportörer

  • Används någon elektricitet på transportörerna?
   • Nej, transportörerna använder bara tryckluft. Även våra styrsystem är pneumatiska.

  • Finns det en risk för dammexplosion?
   • Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.

  • Hur felsöker jag?
   • I manualen för transportörer finns ett avsnitt om felsökning. Du är också välkommen att kontakta din närmaste Piab-distributör.

  • Hur många meter är det möjligt att transportera pulver?
   • 0 – 50 meter om transportsträckan inte inkluderar mer än 5 m vertikalt lyft och  produktens densitet är mellan 0,5-1,0 kg.

  • Hur undviker man att materialet separeras?
   • Genom att ha rätt blandning av luft och transporterad produkt. Detta uppnås från där Piab-transportören drar materialet och med hjälp av våra matartillbehör. Läs även vårt white paper om separation och kontakta något Piab-företag för ytterligare information.

  • Kan livsmedels- och läkemedelsprodukter transporteras med vakuumtransportörer?
  • Kan man transportera material vertikalt?
   • Ja, upp till 8-10 meter utan tillbehör/rörledningar. Med rörledningar upp till 25 meter.

  • Kan man transportera vätskor?
   • Nej det kan vi inte. Det är extremt svårt att kontrollera mängden av vätska som kommer in i transportören.

  • Kan ni förse en transportör med IQ/OQ-dokumentation?
   • För piFLOW®p kan vi det. Det är en mall som ska fyllas i under uppstart och med hjälp av manualen som medföljer transporten. 

  • Kan Piabs vakuumtransportörer användas för att transportera tabletter, kapslar osv?
   • Ja. Piab har erfarenhet av att transportera en stor mängd tabletter och kapslar utan att förstöra dem. Kontakta oss gärna för mer information.

  • Kan transportören användas för att dosera material?
   • Nej det kan den inte. Normalt förfarande är att dosera före eller efter transporten.  

  • Lämnar Piab någon garanti för enheten?
   • Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

    • 5 års garanti lämnas för kompletta vakuumtransportörer exklusive elektromekaniska pumpar och kontrollenheter.
    • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive elektromekaniska pumpar, tillbehör och styrsystem.
    • 2 års garanti lämnas för elektromekaniska pumpar.
    • 1 års garanti lämnas för övriga produkter 

    Generella garantiprinciper:

    • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
    • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
    • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
    • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom, filterelement, tätningar, slangar, rördelar, rörböjar, slangventiler (i linje med transporterat material), övergångsrör etc.
    • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
  • Tala om för mig hur man demonterar vakuumtransportören
   • Verktyg behövs inte för montering/demontering. För mer detaljerad information, se manualen eller på  vår YouTube-kanal

  • Tala om för mig metoden för val av vakuumtransportör
   • Var vänlig använd applikationskonfiguratorn. Du är också välkommen att kontakta Piab eller en Piab-partner för mer uppgifter.

  • Ungefär hur mycket pulver kan transporteras?
   • Från omkring 0,1 ton/h till cirka 15 ton/h.

  • Vad ingår i leveransen av transportören?
   • Transportör, filterregulator (1” anslutning)

    Manual

    Felsökningsguide

    Ritningar

     

  • Vad kan bli fel med enheten?
   • Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.

    Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.

    Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.

  • Vid transport av granulat, går granulaten sönder eller skadas?
   • Det beror på de fysiska egenskaperna hos granulatet. Piab har erfarenhet av att transportera ett stort utbud av granulat, tabletter och kapslar utan skador. Kontakta oss gärna för mer information.

  • Vilka certifikat kan ni förse transportören med?
   • För ett stort antal Piab-transportörer kan vi erbjuda FDA, ATEX Damm och Gas, 2.2-certifikat.

  • Vilka verktyg behöver jag?
   • Tryckluft med normalt industritryck på 0,4-0,6 MPa.

  • Vilken typ av filter finns för denna enhet?
   • Veckad stav. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finns i svart och vitt.

    Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.

    Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.

  • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
   • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

    Mataradapter med eller utan flänsanslutning

    Avsändarstation

    Flexibel vakuumslang

    Fjärrstyrd start/stoppventil

    Nivåvakt

    Behållarmoduler

    Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

  • Vilket material används för transportörskroppen?
   • piFLOW®p tillverkas av rostfritt stål 316L.

    piFLOW®i och f tillverkas av rostfritt stål 304.

  • Är Piabs transportör tillverkad för att klara övertryck?
   • Nej det är de inte, bara för undertryck.

 • Vakuumtransportörer – piFLOW®p

  • Av vilka material är filtren gjorda?
    •     Påsfiltret är tillverkat av ePTFE, polyester
    •     Det veckade filtret är tillverkat av PTFE, förstärkt polyester och PUR – polyuretan
    •     Det veckade stavfiltret är tillverkat av PTFE, PE – sintrad polyeten    
  • Har enheten metriska slangar och hårdvara?
   • Ja den har metriska slangar och hårdvara.

  • Hur fungerar/arbetar transportören?
   • Starta Piabs styrning via en pneumatisk ON/OFF-ventil.
    Vakuumpumpen startar och samtidigt stängs bottenventilen/luckan, luftchocken (som finns inuti den övre delen av transportören) laddar med tryckluft (ledningstryck). Sugtiden börjar (justerbar till 1-30 sekunder via den pneumatiska timern). När sugtiden slutar går styrningen in en urladdningscykel (justerbar till 1-30 sekunder), stannar vakuumpumpen, bottenventilen/luckan öppnar och luftchocken rengör filtret. Därefter startar förloppet om tills enheten stängs av. Se även gärna vår video.

  • Hur mycket kan enheten transportera?
   • 100-15.000 kg/h, beroende på sträcka och storlek på transportör/pump/filter och produkten som ska transporteras.

  • Hur mycket tryckluft förbrukar enheten?
   • piPREMIUM 64-pump. 2.5—3.5Nl/sek

    piPREMIUM100-pump. 5-7Nl/sek

    piPREMIUM200-pump. 10-14Nl/sek

    piPREMIUM400-pump. 20-28Nl7sek

    piPREMIUM600-pump. 30-42Nl/sek

    piPREMIUM800-pump. 40-56Nl/sek

    piPREMIUM1200-pump. 60-84Nl/sek

    piPREMIUM1600-pump. 80-112Nl/sek

  • Kan enheten styras av en nivåvakt i mottagarkärlet?
   • Ja det kan den, en nivåvakt inklusive el-/pneumatisk ventil kommer att integreras.  110VAC eller 24VDC finns tillgängliga. 

  • Kan filtren tvättas?
   • Beroende på vilken typ av filter finns det olika rekommendationer. V.v. följ därför rengöringsinstruktionerna i respektive manual för vakuumtransportören.

  • Kommer transportören med någon form av styrning?
   • Enheten har en pneumatisk styrning för sug- pch tömningstid

    Den kan också vara utan styrning, om slutanvändaren kommer att förse transportören med till exempel PLC-styrning

    Elektrisk/pneumatisk ventilenhet kan tillhandahållas (för att omvandla den elektriska signalen till en pneumatisk utsignal)

  • Vad ingår i leveransen av transportören?
    • Transportör
    • Manual
    • Felsökningsguide
    • Ritningar
  • Vad är filtreringsgraden för filtren?
    • Textilfilter har en minimipartikelstorlek på 5 mikron
    • Veckade filter och veckade stavfilter har en partikelstorlek på 0,5mikron
  • Vad är ytfinheten?
   • < Ra 0,8µm

  • Vilka är fördelarna med transportören?
   • Den tryckluftsdrivna Piab vakuumpumpen maximerar energieffeketiviteten med hjälp av COAX®-teknologin

    Producerar inte någon värme

    Lågt underhåll tack vare få delar

    Effektiv filtrering (5 – 0,5 mikron)

    Maximerar produktiviteten med snabbstartsdrift

    Låg ljudnivå (72-76 dBA)

    Optimerar tillgängligt monteringsutrymme

    Ökar transportkapaciteten med större volym

  • Vilken leveranstid har Piab för en enhet?
   • Vi kan leverera enheter på 2-4 veckor efter order.

  • Vilken typ av filter finns för dessa enheter?
   • Vi har olika typer av filter för olika behov:

    • Veckat stavfilter. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finnes i svart och vitt.
    • Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.
    • Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.
  • Vilken typ av produkt kan dessa transportörer transportera?
   • De kan transportera produkter från fint pulver till plastgranulat och från friflytande material till icke-friflytande torrt material.

  • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
   • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

    Mataradapter med eller utan flänsanslutning

    Avsändarstation

    Flexibel vakuumslang

    Fjärrstyrd start/stoppventil

    Nivåvakt

    Behållarmoduler

    Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

  • Vilket material är enheten gjord av?
   • Transportörskroppen är tillverkad av rostfritt stål 316L, polerad in- och utsida 

    Vakuumpumpen är tillverkad av aluminium , rostfritt stål, plast

  • Är filtren FDA-godkända?
   • Ja det är de.

 • Vakuumtransportörer – piFLOW®i och piFLOW®f

  • Av vilka material är filtren gjorda?
    •     Påsfiltret är tillverkat av ePTFE, polyester
    •     Det veckade filtret är tillverkat av PTFE, förstärkt polyester och PUR – polyuretan
    •     Det veckade stavfiltret är tillverkat av PTFE, PE – sintrad polyeten    
  • Har enheten metriska slangar och hårdvara?
   • Ja den har metriska slangar och hårdvara.

  • Hur fungerar/arbetar transportören?
   • Starta Piabs styrning via en pneumatisk ON/OFF-ventil.
    Vakuumpumpen startar och samtidigt stängs bottenventilen/luckan, luftchocken (som finns inuti den övre delen av transportören) laddar med tryckluft (ledningstryck). Sugtiden börjar (justerbar till 1-30 sekunder via den pneumatiska timern). När sugtiden slutar går styrningen in en urladdningscykel (justerbar till 1-30 sekunder), stannar vakuumpumpen, bottenventilen/luckan öppnar och luftchocken rengör filtret. Därefter startar förloppet om tills enheten stängs av. Se även gärna vår video.

  • Hur mycket kan enheten transportera?
   • 100-4000 kg/h, beroende på sträcka och storlek på transportör/pump/filter och produkten som ska transporteras.

  • Hur mycket tryckluft förbrukar enheten?
    • piBASIC100-pump, 5-7Nl/sek. 
    • piBASIC200-pump, 10-14Nl/sek. 
    • piBASIC400-pump, 20-28Nl/sek. 
    • piBASIC600-pump, 26-37Nl/sek. 
  • Kan enheten styras av en nivåvakt i mottagarkärlet?
   • Ja det kan den, en nivåvakt inklusive el-/pneumatisk ventil kommer att integreras.  110VAC eller 24VDC finns tillgängliga. 

  • Kan filtren tvättas?
   • Beroende på vilken typ av filter finns det olika rekommendationer. V.v. följ därför rengöringsinstruktionerna i respektive manual för vakuumtransportören.

  • Kommer transportören med någon form av styrning?
   • Enheten har en pneumatisk styrning för sug- pch tömningstid

    Den kan också vara utan styrning, om slutanvändaren kommer att förse transportören med till exempel PLC-styrning

    Elektrisk/pneumatisk ventilenhet kan tillhandahållas (för att omvandla den elektriska signalen till en pneumatisk utsignal)

  • Vad ingår i leveransen av transportören?
    • Transportör
    • Manual
    • Felsökningsguide
    • Ritningar
  • Vad är filtreringsgraden för filtren?
    • Textilfilter har en minimipartikelstorlek på 5 mikron
    • Veckade filter och veckade stavfilter har en partikelstorlek på 0,5mikron
  • Vilka är fördelarna med transportören?
   • Den tryckluftsdrivna Piab vakuumpumpen maximerar energieffeketiviteten med hjälp av COAX®-teknologin

    Producerar inte någon värme

    Lågt underhåll tack vare få delar

    Effektiv filtrering (5 – 0,5 mikron)

    Maximerar produktiviteten med snabbstartsdrift

    Låg ljudnivå (72-76 dBA)

    Optimerar tillgängligt monteringsutrymme

    Ökar transportkapaciteten med större volym

  • Vilken leveranstid har Piab för en enhet?
   • Vi kan leverera enheter på 2-4 veckor efter order.

  • Vilken typ av filter finns för dessa enheter?
   • Vi har olika typer av filter för olika behov:

    • Veckat stavfilter. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finnes i svart och vitt.
    • Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.
    • Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.
  • Vilken typ av produkt kan dessa transportörer transportera?
   • De kan transportera produkter från fint pulver till plastgranulat och från friflytande material till icke-friflytande torrt material.

  • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
   • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

    Mataradapter med eller utan flänsanslutning

    Avsändarstation

    Flexibel vakuumslang

    Fjärrstyrd start/stoppventil

    Nivåvakt

    Behållarmoduler

    Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

  • Vilken är ytfinheten?
   • Ra 0,6 µm eller bättre.

  • Vilket material är enheten gjord av?
    • Transportörskroppen är tillverkad av rostfritt stål 304L, betad in- och utsida
    • Vakuumpumpen tillverkad av aluminium, rostfritt stål och plast
  • Är filtren FDA-godkända?
   • Ja det är de.

 • Value Line® allmänt

  • Finns det någon prisinformation tillgänglig?
  • Finns det några gratisprover som jag kan få för utvärdering?
  • Har Value Line®-produkterna volymbaserad rabatt?
   • Ja, för sugkoppar ≥30 st 15%, ≥100 st 30%.

  • Vad är leveranstiden för Value Line®-artiklar?
   • 1 dag (leverans från hyllan).

 • Value Line®-sugkoppar

  • Finns det några motsvarande fästen?
   • Ja, 12 olika mässingsfästen – G- och NPT-utvändiga gängor.

  • Finns sugkopparna också i push-on-format?
   • Ja.

  • Kan sugkoppsmaterialet återvinnas?
   • Ja.

  • Kommer sugkopparna med filter?
   • Nej.

  • Vad är i genomsnitt livslängden?
   • 300 000 eller fler cykler, beroende på yta, storlek och hastighet.

  • Vilka sugkoppsstorlekar finns det?
   • ø20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 mm.

  • Vilka sugkoppsvarianter finns det?
   • Flat konkav, 2 bälgar och 5 bälgar.

  • Vilka är tecknen på en utsliten sugkopp?
   • Ojämna läppar (flata sugkoppar) och klibbighet (bälgsugkoppar) är tydliga tecken på utslitna koppar.

  • Är sugkopparna lämpliga för livsmedel (FDA – EU)?
   • Nej, Value Line-sugkopparna är inte lämpliga för livsmedel.

  • Är sugkopparna PVC-fria?
   • Ja.

  • Är sugkopparna PWIS- (Paint Wetting Impairment Substances)/silikonfria?
   • Nej.

 • Value Line®-ejektorer

  • Finns det olika produkter/typer?
   • Ja, Value Line®-ejektorerna finns i tre olika utföranden: “Inline”, “T-design” och “VL206 1/8"” vilket är en aluminiumkropp med 2 cartridge. T-design är idealisk att använda när utblåset behöver ledas bort och VL206 1/8” när ett högre flöde behövs.

  • Finns Value Line®-ejektorerna med vakuumbackventil?
   • Nej.

  • Hur är vakuumprestandan i jämförelse med enstegsejektorer?
   • Bättre än konventionella enstegsejektorer, upp till 25-30% mer effektiva.

  • Hur är vakuumprestandan i jämförelse med konventionella Piab-ejektorer?
   • De når inte lika låga vakuumnivåer som Piabs flerstegsejektorer och initialt flöde är lägre.

  • Kan Value Line®-ejektorerna användas i renrumsmiljöer?
   • Ja, T-design är lämplig för renrumsmiljöer.

  • Vad är ejektorprestandan och kapaciteten?
   • Ejektorerna når en vakuumnivå på 70 -kPa/21,0 -inHg.

  • Är Value Line®-ejektorerna lämpliga i dammiga miljöer, där ett vakuumfilter inte kan användas?
   • Ja, ingen klaffventil används, båda versionerna arbetar bra i dammiga miljöer.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss