Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Tabletter, pulver och godis

Transportörer från Piab förenklar återföring

Datum 2017-02-01

piFLOW®-vakuumtransportörer erbjuder utmärkta prestanda och tillbehör för optimal återföring. 

Täby, Sverige – Avfall är ett gissel för alla producenter. Felaktiga förpackningsprocesser, tablettmaskiner som matas med alltför stora mängder kostsamma ingredienser, samt enzymer eller kemikalier i rengöringsmedel från tillverkningskärl kan leda till att material eller produkter går till spillo. Förutom den rent ekonomiska förlusten och miljöpåverkan i vidare bemärkelse kan sådant avfall även äventyra arbetsmiljön och utsätta processpersonalen för risk. Av den anledningen införlivas återföringsprocedurer allt oftare inom industrin. Vakuumtransportörer erbjuder den perfekta lösningen för producenter som vill minimera spillet och maximera produktiviteten.

Piabs serie av piFLOW®-transportörer fungerar som återförande vakuumtransportörer och uppfyller därmed kraven från ett brett spektrum producenter och tillämpningar. Med konkurrensmässiga priser erbjuder Piabs vakuumtransportörer ekonomiskt fördelaktiga lösningar för optimal återföring. Med fyra olika modeller som passar tillämpningar inom t.ex. livsmedels-, läkemedels-, förpacknings- och tillverkningsindustrin tar transportörerna upp en liten golvyta, de har flexibel rördragning och är enkla att sätta ihop och ta isär. Den hygieniska konstruktionen gör att de är lätta att rengöra och underhålla vilket innebär snabba övergångstider, bidrar till högre drifttid för processen och garanterar ytterst produktiva återföringsmetoder. 

Ett brett utbud av tillbehör kompletterar transportörerna. Tillbehören omfattar sugrör för allmänt fritt flödande eller granulära material, matarrör för mer svårhanterliga material och dedikerade matarrör för ömtåliga produkter. Säcktömningsstation, specialiserad avsändarstation och olika mataradaptrar finns också, samt möjligheten till universella eller Piab-specifika gränssnitt erbjuder ytterligare anpassningsmöjligheter. Låg bullernivå och slutet system, ATEX-certifiering, uppfyller kraven enligt FDA (Food and Drug Administration) och EU, förordning 1935/2004, såväl som kraven på god tillverkningssed, ger säkra arbetsmiljöer och en problemfri, högproduktiv verksamhet.

Vill du veta hur, när och varför vakuumtransportörer kan bidra till att minska dina förluster?

Ladda ner vårt white paper för mer information

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i fler än 70 länder, med huvudkontor i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss