Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Spara energi i piSMART®-fabriker

Spara ännu mer energi i piSMART®-fabriken

Datum 2018-05-30

piSMART®-vakuumteknik möjliggör mer energieffektiva och produktiva processer.

Täby, Sverige – Även om vakuumtekniken redan är inriktad på energieffektivitet och produktivitet kommer Piabs industri 4.0-strategi, piSMART®, att erbjuda en ytterligare förbättring för kunder som vill arbeta så energieffektivt och produktivt som möjligt.

Piab har redan introducerat många Energy Saving (ES)-funktioner för sina marknadsledande vakuumtekniska produkter. Inom företagets piSMART®-sortiment kommer dessa energibesparande funktioner att vidareutvecklas och kompletteras med internetkonnektivitet. Funktioner som automatisk nivåregistrering (ALD), automatisk tillståndsövervakning (ACM), automatisk avblåsning (ABO), smart avblåsning (IBO) och automatisk avblåsning med timer (Automatic Timer Blow Off - ATBO) bidrar till sänkt energiförbrukning. I stora vakuumsystem kan sådana funktioner bidra till att sänka luftförbrukningen med upp till 90 procent under varje cykel.

Åtkomst till molnbaserade analysverktyg för stordata förbättrar möjligheten att övervaka och kontrollera energiförbrukningen för att göra produktionen mer energieffektiv. Till exempel kan data från en produktionsanläggning jämföras med data från andra anläggningar så att konfigurationerna kan anpassas för att maximera effektiviteten.

Inom en snar framtid planerar Piab att introducera ett växande antal piSMART®-vakuumteknikprodukter som är redo för Industri 4.0 och fortsätta på den inslagna vägen mot energieffektivitet och produktivitet. I första hand kommer företaget att inrikta sig på att utrusta fler av sina mest avancerade vakuumteknikprodukter för framtidens smarta fabriker. Vi håller även på med att utveckla en smartare piSMART®-transportör och piSMART® ergonomiska Vaculex®-vakuumlyftsystem.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss