Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piINLINE™ MICRO, MINI och MIDI

piINLINE™ höjer produktiviteten i förpackningsindustrin, sänker energikostnaderna och förbättrar miljön

Datum 2010-04-01

Piab:s nya produktserie piINLINE™, som är en familj av inline vakuumejektorer baserad på COAX® teknologin, lämpar sig väl inom förpackningsindustrin där det behövs vakuumejektorer med bra vakuumflöde för att kunna suga fast, greppa, lyfta och flytta produkter.

– De har ett stort vakuumflöde och är förlåtande mot fibrer och damm, fungerar därför utmärkt i applikationer med kartong och pappmaterial som läcker kraftigt, vilket är vanligt inom förpackningsindustrin, säger Jan Schieche, Global Product Manager Pump & Accessories.

Andra fördelar är att piINLINE™ är ett miljövänligare alternativ än enstegsejektorer.

Den minsta modellen, Micro, använder i genomsnitt cirka 50 % mindre energi än jämförbara produkter, viket innebär en väsentligt lägre energiåtgång och lägre koldioxidutsläpp. Ljudnivån är också lägre och det ger en bättre arbetsmiljö.

piINLINE™ finns i tre storlekar, Midi, Mini och Micro. Varje storlek finns med tre olika karakteristiker för att enkelt finna optimal prestanda och kapacitet för applikationen.

  • Xi – Har bästa vakuumflöde och verkningsgrad vid djupa vakuumnivåer med slutvakuum på cirka 95 %. Fungerar bäst med täta material som glas och plast, speciellt användbart inom metall- och plastindustrin med dess små svårplockade komponenter. Det går att greppa objektet med mindre sugkoppar som passar mot ytan och därmed undviks dyrare lyfttekniker.
  • Si – Har stort flöde vid låga och mellanvakuumnivåer. Rekommenderas för applikationer med kraftiga läckage, vanligt inom förpackningsindustrin. Här behövs ejektorer med kraftigt flöde för att suga fast, greppa, lyfta och flytta.
  • Pi (Bi för minsta modellen) – Har lågt drivtryck på 0.18 – 0.3 MPa och passar fabriker i industrier med relativt lågt eller fluktuerande tryck på tryckluften. De kan också finnas andra pneumatiska komponenter i maskinerna som är känsliga för högt tryck.

Serien är konstruerad så att slutanvändarna i fabrikerna enkelt ska kunna ersätta enstegsejektorer av typen inline. Den är också prissatt för att vara ett konkurrensmässigt och attraktivt alternativ.

Med normal användning har piINLINE™ mellanmodell, Mini, betalt sig redan efter tre månader till följd av lägre energikostnader, för de andra modellerna blir återbetalningstiden kortare än sex månader.

– Jämför piINLINE™ med en ny energilampa. En energisnål vakuumejektor som ger mer effekt, säger Jan Schieche, Global Product Manager Pump & Accessories.
   
Serien lanseras 1 april och finns då tillgänglig på Piab:s centrallager i Nordamerika, Asien och Europa.

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energibesparingarna, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i flera än 50 länder, med huvudkontor i Sverige.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss