Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Smart fabrik med vakuumteknologi

Piabs vakuumsystem i Industri 4.0

Datum 2017-09-12

Avancerade verktyg för stordataanalys för förbättrad produktivitet är nästa steg för piCOMPACT®.

Täby, Sverige – I takt med att den fjärde industriella revolutionen är i faggorna försöker Piab förstärka sina vakuumteknologiska lösningar ytterligare genom att tillhandahålla smarta sensordata för molnbaserade stordataverktyg för prediktiv analys och simulering. Sådana sammankopplade tjänster utgör basen för IIoT (Industrial Internet of Things) som stödjer de smarta fabrikerna enligt Industri 4.0. På grundval av fyra huvudprinciper – interoperabilitet, informationstransparens, teknisk assistans och decentraliserade beslut – förväntas Industri 4.0 optimera energieffektivitet och produktivitet.

Piabs förstklassiga allt-i-ett-vakuumejektorer piCOMPACT®23 och piCOMPACT®10X möjliggör redan integrerad intelligens och självoptimerande funktioner. Med hjälp av den generiska och fältbussoberoende in- och utdatatekniken IO-Link möjliggör vakuumejektorn överföring av sensordata och ställdonskommunikation för distribuerade realtidsstyrsystem. 

”Men det är dags att ta det till en ny nivå. Kommunikationslänkar, fältbussar och PLC (programmerbara styrsystem) är den grundläggande processtyrnivån. På samma sätt som med IoT (Internet of Things) för smarta konsumentprodukter måste vi komplettera med en annan tjänstenivå med sensordata för stordataverktyg. Skalbara data- och analyssystem möjliggör snabb och effektiv omvandling av stordata till smarta data”, säger Josef Karbassi, Vice President Piab Automation Division.

Ett separat kommunikationslager, direkt från sensorer och komponenter som piCOMPACT®, behövs för att skapa en länk till molnet, ger åtkomst till enorma datamängder när du behöver dem, och piCOMPACT® är förberedd för detta. Dessa smarta utdata hjälper operatörerna och kan användas för att automatisera eller effektivisera beslut rörande underhåll, prestandaanpassningar och kvalitet och finjustera autonoma funktioner för komponenter som Piabs piCOMPACT®.

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer tillförlitliga än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta gör det möjligt att konstruera ett flexibelt och modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos® och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i fler än 70 länder.  Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-post: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss