Feedback

Choose your language

Close

piSAVE optimize

Förbättra din ejektorpump med piSAVE optimize och spara 30-50% i energikostnad

Datum 2012-09-03

Helt pneumatisk enhet med enkel anslutning av tryckluftsdrivna vakuumpumpar.

Piab, en ledande tillverkare av industriell vakuumteknologi, introducerar piSAVE optimize, en vakuumstyrd proportionell tryckregulator. En helt pneumatisk enhet, enkel att använda och enkel att installera – den perfekta tryckregulatorn för luftdrivna pumpar/ejektorer! Varför justera drivtrycket när i stället den önskade vakuumnivån kan justeras. piSAVE optimize tar hand om resten. Den är tillverkad för att enkelt ansluta till alla luftdrivna pumpar.

piSAVE optimize känner av vakuumnivån i systemet. Drivtrycket till vakuumpumpen/ejektorn regleras automatiskt och styrs att upprätthålla den inställda vakuumnivån. Vakuumnivån hålls på detta sätt konstant och luft-/energiförbrukningen hålls på ett minimum för applikationen (optimerande).

piSAVE optimize ger maximalt drivtryck/vakuumflöde till vakuumpumpen till dess att vakuumnivån börjar byggas upp. Det betyder ingen reduktion av den ursprungliga mängden flöde eller plockhastighet i hanteringsapplikationen. Enheten reagerar snabbt på ändringar i tryckluftens tryck eller till ändringar i graden av läckage i vakuumsystemet för att upprätthålla inställd vakuumnivå.

Tillgänglig i två versioner. En som separat enhet med enkel anslutning för alla luftdrivna vakuumpumpar, och en som integrerad version till Piabs piCLASSIC och Classic vakuumpumpar. Önskad vakuumnivå ställs enkelt in med en justeringsratt på enheten.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss