Feedback

Choose your language

Close

Piabs piFLOW®p-transportör med WIP-sprutmunstycken

WIP håller dammet på plats i piFLOW®p vakuumtransportörer

Datum 2018-10-24

Funktionen Wet-in-Place (WIP) förhindrar att skadligt damm sprids från Piabs transportörer för livsmedel och läkemedel.

Täby, Sverige – För att skapa en säkrare arbetsmiljö i produktionsanläggningar för livsmedel och läkemedel har Piabs populära piFLOW®p-vakuumtransportörer kompletterats med en WIP-funktion (Wet-In-Place). WIP-sprutmunstycken kan monteras i nya och befintliga piFLOW®p-transportörsystem.

Vattnet som sprutas av WIP-munstyckena fuktar allt damm från mat eller farmaceutiskt material som ligger kvar i transportörerna. Det förhindrar att dammet flyger runt i luften där det kan andas in av personalen i samband med underhåll eller rengöring. Genom att sprutmunstyckena fuktar potentiellt skadligt kvarvarande material innan utrustningen öppnas för rengöring, säkerställer man att dammet ligger kvar tills det kan avlägsnas på ett säkert sätt, eller att det spolas bort redan före rengöringen.

Upp till tre WIP-moduler kan monteras på varje transportör för maximal prestanda och täckning, och för att säkerställa att så mycket material som möjligt fångas upp så snabbt som möjligt. Den konfigurerbara konstruktionen av piFLOW®p-transportörerna underlättar dessutom eftermontering av WIP-enheter, inklusive extra luftfilter, i befintliga transportörssystem. Piabs ULPA-filter (Ultra Low Penetration Air, klass U15-17) ger större filtrering än HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air), och erbjuds som standardtillbehör för piFLOW®p.

För att hjälpa kunderna att uppnå optimal WIP-prestanda för specifika applikationer, erbjuds två WIP-modulpositioner, en strax nedanför transportörens mittdel och en under transportörens bottenventil, utöver standardläget längst upp på transportören. Inloppsventiler finns som tillval och kan också monteras på dessa ställen.

piFLOW®p-transportören för pulver- och bulkmaterial är utformad för att matcha livsmedels- och läkemedelsindustrins strikta krav på driftsäkerhet och hygien. Piabs transportörer är tillverkade av material som uppfyller amerikanska FDA-regler och EU-förordningen 1935/2004. De kan användas för att säkert transportera stora volymer pulver/bulkmaterial, och den avancerade tekniken garanterar transporter som är fria från materialsegregering. piFLOW®p är säker att använda för personalen och finns i ATEX damm- och gasgodkända konstruktioner där alla plast- eller gummidelar, inklusive filter och tätningar, är tillverkade av antistatiskt nitrilbutadiengummi (NBR).

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, 430 anställda och drygt 1 miljard kronor i försäljning 2017. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-post: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss