If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piFLOW®p SMART vakuumtransportör

Säker pulverhantering vid additiv tillverkning

Datum 2019-12-04

Med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p SMART kan man enkelt leverera produktionspulver till system för additiv tillverkning (3D-utskrifter) utan att personalen behöver stå ut med partikeldamm. Tack vare systemets smarta självlärande funktioner slipper man också inställnings- och testningsmomentet – det är bara att trycka på startknappen.

Idag talar alla om additiv tillverkning, eller 3D-utskrifter, som en av de framtida teknikerna för att möta en växande efterfrågan på skräddarsydda produkter. Ursprungligen användes tekniken för att förenkla prototypframtagning, men nu produceras allt fler unika delar med denna teknik. Det är dock många steg i processen som fortfarande utförs manuellt. Det gäller inte minst momentet där produktionsutrustningen fylls på med plast- eller metallpulver. Det krävs att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad för att förhindra ryggproblem hos de anställda som dels måste hantera tunga behållare, dels riskerar att exponeras för själva pulvret.

Genom att använda vakuumtransportteknologi kan man skydda människorna, själva produkten och miljön. Som leverantör till läkemedels-, kemikalie- och livsmedelsindustrin är det här en situation som Piab möter dagligen. För att lösa problemet utvecklades piFLOW®p SMART vakuumtransportör som ett slutet system. Filter i vakuumtransportören samt ytterligare frånluftsfilter på vakuumpumpen förhindrar att fint damm kommer in i systemet i arbetsområdet och därmed behöver inte personalen komma i kontakt med dessa ämnen. Det ger en ren arbetsmiljö med mindre hälsorisker. Samtidigt skyddas pulvret mot föroreningar från omgivningen, vilket höjer kvaliteten.

Eftersom det är viktigt att pulver och granulat transporteras på ett kontrollerat sätt till doserings- och blandningsutrustningen har den nya vakuumtransportören piFLOW®p SMART en funktion som automatiskt ställer in processen för pulver- och bulktransport. piFLOW®p SMART är baserad på den välkända COAX®-ejektorteknologin. Den har förprogrammerats med avancerade algoritmer för att eliminera komplexa manuella timerinställningar och möjliggöra kontinuerliga adaptiva och automatiska finjusteringar av transportprocessen och recepthanteringen. Att själva systemet kan anpassa sig till olika krav innebär en enorm förbättring av transportcykeln. Transportören är utrustad med avancerad sensorteknologi som optimerar och ökar kapaciteten med upp till 50 procent jämfört med konventionella system. Smart elektrisk insamling och analys av styrdata för övergripande processoptimering och realtidsjusteringar blir en del av den dagliga rutinen.

Förutom sina Industri 4.0-relaterade funktioner som IO-Link och förmågan till förinställning har den nya piFLOW®p SMART även andra egenskaper som möjliggör enklare och säkrare produkthantering. Några av funktionerna är automatisk filterrengöring, multipelfilterchock och säkerhetsstopp. Antistatiska filter och tätningar kan fås på begäran. Systemet kan också identifiera och förhindra både överfyllning och tömning av behållaren. Det innebär att behållarens hela fyllvolym utnyttjas, vilket optimerar materialgenomströmningen.

Produktionstiden i 3D-utskriftsprocessen kan vara relativt lång medan transporttiderna är korta. Tack vare automatisk avstängning av vakuumpumpen vid tomgång är piFLOW®p SMART vakuumtransportör mycket energieffektiv, särskilt i jämförelse med mekaniska pumpar som måste fortsätta köras även vid tomgång. Därmed blir det låga energikostnader för automatiserad leverans och påfyllning. Man kan också tänka sig att vakuumtransportören monteras på en mobil plattform och matar flera 3D-skrivare som använder samma pulver.

Förutom transporter av nytt pulver kan vakuumtransportören även hantera återförandet av överskottspulver från produktionen till produktionscykeln. Då tas det kvarvarande pulvret upp med en sug som använder transportörens vakuumpump och töms genom en sikt i en behållare. Därifrån matas pulvret tillbaka till produktionscykeln via vakuumtransportören via en slang. På detta sätt får man en sluten cykel som ger resursbesparingar och mindre avfall. Det minskar kostnaderna och skyddar miljön.

För Piab är additiv tillverkning som produktionsteknik mycket intressant. Redan idag tillverkas anpassade gripdon för hantering av påsar vid livsmedelsförpackning med den här tekniken. I synnerhet är potentialen att skapa lätta konstruktioner en stor fördel när det handlar om cobot applikationer, vid sidan om möjligheterna till unikt designade komponenter.

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss