Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Lyft av låda med piLIFT® SMART

Piab utvecklar vakuumlyftteknik för Industri 4.0

Datum 2019-03-04

”Den är smart, ergonomisk, energieffektiv, säker och stark!” Phil Collins förklarar entusiastiskt vad som gör Piabs senaste vakuumlyftare piLIFT® SMART så speciell.

piLIFT® SMART-vakuumlyftare  marknadsförs som ”den allra första vakuumlyftaren för Industri 4.0” och innebär att framtiden kommer ett steg närmare. Piabs nya vakuumlyftare gör det möjligt för användare att introducera smartare hanteringslösningar där data samlas in i realtid, vilket gör att deras produktionsprocesser kan klara kraven från den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0.

”piLIFT® SMART är branschens första manuellt manövrerade vakuumlyftare som tillgodoser kraven för Industri 4.0. Den är inte bara ett genombrott på marknaden, den förebådar också ett verkligt paradigmskifte för ergonomiska vakuumlyftare”, säger David Collins, Vice President och chef för Piabs Ergonomic Handling Division.

Hur smart är den?

Som marknadens första Industri 4.0-förberedda vakuumlyftare har Piabs piLIFT® SMART integrerade datafunktioner som baseras på internetuppkoppling. Den användarvänliga vakuumlyftaren känner av och övervakar rörelser och reagerar snabbt på användarens avsikter.

Den kan lyfta och väga laster samtidigt, samla in och logga data, och göra processtatistik och analyser omedelbart tillgängliga för användaren via en webbplattform. Datahanteringsfunktionerna innebär också att lyftaren kan meddela operatören när det är dags för underhåll eller rengöring.

Hur är det med ergonomin?

Ergonomi är en central del i designen av Piabs samtliga vakuumlyftare och det gäller även piLIFT® SMART. Varje aspekt av piLIFT® SMART har utformats med fokus på skonsamma arbetsställningar och naturliga rörelsemönster. Formen på handtaget, som tillåter sidogrepp, och placeringen av hastighetskontrollerna, som kan styras med både vänster och höger hand, är resultatet av en genomtänkt design som styrs av ergonomiska principer.

Dessutom är vakuumlyftarens handskydd och låga ljudnivå också tydliga tecken på att användarens hälsa och välbefinnande legat i fokus.

Kan den spara energi?

piLIFT® SMART-vakuumlyftare är i en klass för sig när det gäller att utnyttja den senaste och mest högpresterande vakuumlyfttekniken. Systemet styr pumpen och ventiler, matningstryck bara när så behövs, vilket resulterar i en energiförbrukning som är 76% lägre än andra jämförbara vakuumlyftare.

Vakuumlyftarens lågenergisystem styr vakuumpumpen och ventilerna. Det innebär att dessa delar endast strömförsörjs vid behov. Vakuum genereras endast när operatören är redo att greppa eller lyfta ett föremål. Därimellan hålls luftflödet på en minimal nivå, vilket gör att piLIFT® SMART arbetar ytterst effektivt.

Varför är den säkrare?

Alla vakuumlyftare arbetar enligt samma grundprincip, och piLIFT® SMART är inget undantag. Den använder samma vakuumkälla för att greppa och lyfta i en enda rörelse. Det ger en extra inbyggd säkerhetsfunktion som saknas hos andra lyftlösningar. Om föremålet inte kan greppas kan det inte heller lyftas. Därför finns det ingen risk att föremålet tappas oavsiktligt mitt i lyftet. Det innebär alltså mindre risk för skador.

Piabs vakuumlyftare minskar avsevärt risken för skador i samband med manuell hantering. Belastningen på en operatörs kropp kan reduceras med över 80 procent.

Det innebär att personalen löper mindre risk att drabbas av förslitningsskador, vilket i sin tur minskar sjukfrånvaron.

Var kan den användas?

piLIFT® SMART kan hantera föremål som väger upp till 40 kg och är den perfekta vakuumlyftlösningen för materialhantering i många olika typer av branscher. Lastning och lossning av paket och lådor från transportpallar är ett exempel. Den kan också användas för att lyfta, flytta och tömma tunga behållare med bulkmaterial och säkerställa en säker överflyttning till en matarstation för vidare bearbetning, exempelvis Piabs piFLOW®-vakuumtransportör.

I takt med att Industri 4.0 vinner mark kommer fördelarna med piLIFT® SMART att växa. Anslutningsbarheten till andra produktionsenheter och processer breddas och förbättras. Lösningens användbarhet, flexibilitet och datahanteringsförmåga, som redan är i en klass för sig, kommer att utvecklas ytterligare.

”Vi ser bara början av vad piLIFT® SMART klarar av. Som specialister på vakuumbaserade lösningar för lyft och förflyttningar kommer vi att fortsätta erbjuda smarta automationslösningar som är anpassade för Industri 4.0”, avslutar David Collins.Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss