Feedback

Choose your language

Close

Kenos® vakuumgripdon för hantering av träprodukter

Från skog till möbler – Kenos® gripdon håller träprodukter i ett stadigt grepp

Datum 2017-05-23

Kenos® cellgummigripdon från Piab ger ett mjukt men fast grepp för säker och automatisk hantering av allt från obehandlat timmer till ömtåliga trämöbler. Två modeller och skräddarsydd design gör dem lämpade för många olika typer av användningsområden.

Den mångfacetterade träindustrin med sitt breda utbud av produkter är en särskilt krävande bransch. Kenos® gripdon har därför utvecklats speciellt för att uppfylla de ofta specifika och ibland motstridiga kraven i branschen, och kan erbjuda både flexibilitet och precision.

Cellgummi för fast grepp

Gripdonen är försedda med ett speciellt cellgummi som ger ett anpassningsbart grepp och som gör att de fäster på olika typer av ytor. Cellgummit formar sig runt föremål, fäster tätt runt möbeldelar eller på de grova ytorna på ohyvlade träplankor.

Cellgummit är av typen EPDM (etylenpropylen-dienmonomer) och finns i tjocklekar från 10 mm upp till 40 mm. Ju tjockare cellgummit är, desto bättre klarar det att kompensera för variationer i ytan som springor och räfflor.

Robust modell för tunga laster ...

Kenos® Heavy Vacuum Gripper (KHVG är den robustare modellen som hanterar tunga timmerprodukter inom framför allt skogsindustri och sågverk. Förutom att hålla obehandlat timmer i ett fast grepp kan gripdonen även lyfta och flytta sågat timmer, tunga träskivor och annat byggmaterial.

KHVG-modellen har ett extra tjockt lager cellgummi och lämpar sig speciellt för hantering av ojämna, vridna eller böjda bitar av trä. Det är inte bara tjockleken på cellgummit som kan skräddarsys, utan även övriga dimensioner kan anpassas efter kundspecifikationer och för vilken form, storlek eller vikt som helst.

... och tuffa miljöer

Den robusta KHVG-modellen klarar också träindustrins ofta utmanande miljöer. Trästammar som kommer direkt från skogen kan vara täckta av smuts eller lera, och sågverk är vanligtvis mycket dammiga platser. Alla vakuumhanteringssystem som används i sådana miljöer måste vara tåliga och lätta att underhålla.

Därför är KHVG-modellen oftast utrustad med sidokanalfläktar som fungerar som externa vakuumgeneratorer. Externa vakuumgeneratorer kan i allmänhet klara höga halter av damm och smuts, och därigenom undviker man risken för systemfel på grund av igensättning eller avlagringar. Det här alternativet kan också vara användbart för applikationer där det krävs hög sugeffekt och lågt vakuum.

Vakuumejektorer ger energieffektivitet

Om damm och smuts inte är ett problem kan gripdonen istället utrustas med Piabs energieffektiva COAX® vakuumejektorer. Då blir det möjligt att optimera sugkapaciteten, vilket ger energi- och kostnadsbesparingar.

Det här alternativet är det vanliga för Kenos® Vacuum Gripper (KVG), gripdonsmodellen som är avsedd för lättare arbete i mindre utmanande träindustrimiljöer som möbelfabriker eller lagerlokaler. KVG lämpar sig för vanliga lastnings- och lossningsuppgifter, till exempel palletering och avpalletering.

Möbeldelar hanteras med försiktighet

Kenos® Vacuum Gripper är det perfekta verktyget för förflyttning av exempelvis MDF-skivor eller trädelar mellan olika maskiner eller produktionssteg där de skärs till, limmas eller lamineras. Laminerade bitar hanteras med nödvändig försiktighet. Förutom att hålla föremålen i ett fast grepp fungerar cellgummit som ett skyddande skikt som förhindrar repor och andra skador.

Dessutom gör cellgummit att förmål av varierande storlekar kan hämtas och greppas säkert. Systemet behöver inte ställas om mellan arbetsmoment där man hanterar delar med olika storlekar. Det ger flexibla system som effektiviserar tillverkningsprocessen, vilket sparar tid och pengar.

Modulär design för större flexibilitet

Den modulära designen av Kenos® vakuumgripdon ger extra flexibilitet. De cellgummisförsedda gripdonen är lätta att förlänga, och i standardmodellerna är varje gripdon försedd med en till fyra ejektionspatroner. Om det behövs kan fler patroner läggas till. Det innebär ingen omfattande arbetsinsats – varje patron är fäst med en enda skruv.

Flexibiliteten hos gripdonen gäller även luftflödesstyrningen. Kenos® vakuumgripdon finns med två olika tekniker för att passa ett brett utbud av applikationer.

Alternativ flödesreglering

I applikationer där gripdonen endast används för hantering av stora skivor som täcker hela cellgummit kan vakuumet styras med enkel flödesreduktionsteknik. Stora skivor täcker alla lufthålen i cellgummit, så det behövs ingen avancerad styrmekanism. Storleken på hålen i cellgummit kan användas för att justera flödet för att passa specifika applikationer. Hålen varierar i storlek från 0,6 mm till 2 mm.

Gripdon som behöver vara mer flexibla och klara av att hantera både små och stora föremål är försedda med backventiler. De koncentrerar vakuumet till hålen som täcks av ett visst objekt, vilket eliminerar läckage genom öppna hål. Eftersom backventilerna är baserade på små kulor som ska falla på plats, fungerar detta alternativ bäst i horisontella applikationer, men det kan användas för gripdon som arbetar i upp till 45 graders vinkel.

Backventilerna i Kenos® vakuumgripdon har kulor av rostfritt stål i stället för plastkulor som används av många konkurrenter. Plastkulor är inte lika precisa och påverkas lätt av miljöförhållanden som temperatur och fukt.

Enkelt underhåll

Kenos® vakuumgripdon är lätta att underhålla. I särskilt dammiga eller smutsiga miljöer kan man montera filter mellan cellgummit och vakuumejektorn, vilket ger extra skydd och eliminerar onödigt underhållsarbete.

Cellgummits livslängd varierar beroende på applikationen. I allmänhet håller det mellan sex månader och ett år. Cellgummit limmas fast på gripdonen och kan enkelt tas bort och bytas ut när det är utslitet. Den enkla proceduren reducerar stopptiden till ett minimum.

Reservdelar, inklusive ersättningsgummi och filter, finns att köpa till konkurrenskraftiga priser.

Vill du hantera trävaruprodukter säkrare?

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss