Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


piSAVE sense

piSAVE sense generation 2

Datum 2014-11-25

piSAVE sense flödesstyrning/backventiler används för "objektavkänning" på flexibla vakuumhanteringsutrustningar med centraliserad vakuumpump.

Ventilerna möjliggör att flera sugkoppar missar (eller delvis missar) skivor/objekt och fortfarandfe håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svar- och frisläppstid. Traditionella flödesstyrningar/backventiler för sugkoppar som kulsätesventiler har visat sig vara mycket känsliga för läge och smuts/damm.

Våra fördelar innebär reducerat behov av vakuumpumpskapacitet eftersom man enbart använder de koppar som behövs för uppgiften. Detta minskar pumpbehovet och energiförbrukningen. Användarna har även möjlighet att bygga flexibla lyftutrustningar som kan tjäna en mängd olika storlekar eller former av paneler/skivor. Det minskar behovet av flera lyftutrustningar. 

piSAVE sense-familjen har nu vuxit med en fjärde storlek, den minsta ”02/60”. Den har förbättrad noggrannhet med fler exakta flödesprestanda. Den nya ”02/60” har lågt minimumflöde och lämpar sig för sugkoppar med en diameter på ≤ 50 mm i applikationer med täta objekt som metallplåt eller glas. 

Till skillnad mot den förra piSAVE sense-generationen, så är den nya idealisk för både läckande och täta ytor/material. ”02/60” passar speciellt för täta ytor eftersom den har mycket litet flöde när ventilerna är stängda. Det gör den lämplig för täta material där flera små sugkoppar kan missa objektet. För större koppar, >Ø 50 mm, som används för täta material, rekommenderas att ”03/60” används för snabbare sugkoppsrespons.

piSAVE sense produktdatablad

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss