Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piCLASSIC

piCLASSIC – Uppgraderad med 22 procent mer energiutbyte

Datum 2011-05-16

Vår serie med Classic-pumpar har uppgraderats till piCLASSIC med COAX® cartridge, vilket ger en förbättring med upp till 22 % vad gäller energiutbytet.

 • 40 % mer energiutbyte jämfört med roterande vingpumpar.
 • Finns med 70 % mer vakuumflödeskapacitet jämfört med tidigare Classicmodeller.
 • Högt intialflöde.
 • Inget behov av dyra vakuumtankar och vakuumventiler på höghastighetsmaskiner.
 • Enkelt att styra på/av för intermittent drift för att spara energi.
 • Låg vikt (0,5-1 kg) och nytt modulärt utförande.
 • Enkel installation nära sugstället för reducerad energikostnad (mindre pumpstorlek).
 • Få rörliga delar – praktiskt taget ingen kostnad för service och reparation.
 • Nytt utförande med enkel demontering och rengöring.
 • Prestandan kan enkelt uppgraderas genom att lägga till fler cartridge (upp till totalt 6 st).
 • Finns med extra energisparsystem för täta system.

Press release
Online-katalog
Broschyr
Manual

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss