Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Skadade tabletter

Hemligheten bakom framgångsrik tablettransport: Varsam hantering!

Datum 2016-03-09

Hur brukar du hantera ömtåliga saker? Förmodligen genom att vara extra försiktig. Och försiktighet är paradgrenen för den innovativa piGENTLE®-teknologin , som finns i Piabs dedikerade  tablettransportör piFLOW®t.

Ömtåliga och dyrbara läkemedelstabletter är omvittnat svåra att hantera i produktionsanläggningar. Tabletterna spricker lätt och måste hanteras extremt försiktigt, så att spillet minimeras.

Hittills har de flesta tillverkare löst problemet antingen genom att sköta tabletthanteringen manuellt – vilket brukar innebära att personalen utsätts för tunga lyft vid tömning av olika behållare – eller genom att låta systemleverantören modifiera utrustningen för tabletthantering. Inget av de två alternativen är dock särskilt bra, utan innebär risker för både tabletterna och arbetsmiljön.

Piab, som inte tyckte att modifierade lösningar uppfyllde kraven, bestämde sig för att utveckla transportutrustning som var särskilt avsedd för tabletter. Resultatet – världens första dedikerade tablettransportör – används nu för att hantera ömtåliga tabletter i automatiserade industrimiljöer, där transportören ersätter befintlig standardutrustning eller tunga, manuella moment.

Tre viktiga designaspekter är nyckeln till Piabs framgång: kontrollerad och låg hastighet, styrd inmatning i transportören och eliminering av vassa kanter. Var och en av aspekterna har finjusterats specifikt för tabletthantering.

piGENTLE® ger kontrollerad, låg hastighet

Hastighet är nyckeln till varsam tabletthantering. Kontrollerad, låg hastighet är en förutsättning för att kunna hålla tabletterna intakta genom hela transportörsystemet. Den innovativa piGENTLE®-teknologin utformades för att säkerställa tablettransport med låg och jämn hastighet, oavsett antalet tabletter i systemet. Teknologin är oberoende av tabletternas eller kapslarnas storlek, form eller vikt.

Patentsökta piGENTLE® reglerar pumpens matningstryck genom att känna av vakuumnivån i systemet. Lågt starttryck gör att tabletterna kan plockas upp med låg hastighet. När allt fler tabletter fyller rörledningen ökar vakuumnivån, vilket i sin tur får piGENTLE® att öka matningstrycket. Matningstrycket regleras i intervallet 2–6 bar.

Flödesledningsklaff för säker inmatning

Tabletterna leds försiktigt in i transportören via en specialutvecklad klaff som maximerar den tangentiella ingångsvinkeln. Klaffen ge en mjuk övergång mellan transportröret och inloppet till transportören. Tablett- och kapselflödesledarna är gjorda av nitril- eller silikongummi och finns med 38 mm eller 51 mm invändig diameter, för slangar med ytterdiametrarna 49 mm eller 61 mm.

Flödesledaren är oberoende av tabletternas storlek, form och vikt. Den monteras på inloppsröret och kan enkelt tas bort för rengöring. Flödesledarklaffen är gjord av ett material som uppfyller amerikanska och europeiska krav (enligt FDA och förordning (EG) nr 1935/2004).

Släta kanter håller tabletterna intakta

piFLOW®t-systemet saknar helt vassa kanter där tabletterna kan krossas eller spricka. Det är en viktig konstruktionsegenskap som säkerställer att tabletterna hanteras så varsamt som möjligt. Eftersom tabletterna och kapslarna innehåller exakta doser av medicinskt aktiva ämnen, som oftast är mycket dyra, är det viktigt att tabletterna inte går sönder. Vid minsta skada eller defekt måste tabletten eller kapseln kasseras. De flesta läkemedelsföretag godkänner endast mycket små spillvolymer – att minimera spillet i varje skede har hög prioritet.

Används fristående eller som försorterare

Tablettransportören är fullt konfigurerbar i varje del, vilket gör att den kan anpassas för olika applikationer, produkter och tillverkare. Den kan användas antingen som fristående transportör eller som försorterare med en extern motor.

Som fristående tablettransportör innefattar systemet både piGENTLE® och flödesledaren. När damm måste avlägsnas från tabletterna, eller när inbyggnadshöjden måste minimeras, kan transportören i stället användas som försorterare med extern motor. En sådan konfiguration ger också mycket enkel rengöring eftersom det inte finns något internt filter.

Hygieniskt och lätt att rengöra

Som modulsystem med endast ett fåtal delar, är piFLOW®t mycket lätt att rengöra och underhålla. Alla delar kan demonteras utan verktyg. Systemet är utformat enligt det amerikanska jordbruksdepartementets (USDA) hygienstandarder för mejerier.

Tablettransportören uppfyller också aktuella krav enligt FDA (för USA) och förordning (EG) nr 1935/2004 (för EU). Systemet är även ATEX-godkänt.

Minimal golvyta krävs

Tablettransportören får utan problem plats där utrymmet är begränsat. Som fristående enhet är transportörens basdiameter antingen 255 mm eller 380 mm, och höjden är ca 700 mm. Låg vikt är ytterligare en fördel – transportören väger endast ca 25 kg.

När enheten används som försorterare är den ännu mer kompakt: basdiametern är endast 255 mm och höjden ca 500 mm. Vikten är jämnt fördelad mellan försorteraren och motorn, som väger ca 15 kg var.

Banbrytande utveckling

piFLOW®t – ett tillägg i Piabs populära serie av piFLOW®-transportörer för pulver och bulkmaterial – är särskilt utvecklad för att uppfylla de strikta kraven på driftsäkerhet och hygien inom läkemedelsindustrin (piFLOW®p), livsmedelsindustrin (piFLOW®f) och kemiindustrin (piFLOW®i).

Baserad på den innovativa piGENTLE®-teknologin, sätter piFLOW®t en ny världsstandard för automatiserad transport av ömtåliga tabletter och kapslar, vilket med all sannolikhet kommer att innebära banbrytande förändringar i branschen. Den dedikerade tablettransportören ger säker transport av tabletter och kapslar mellan olika stationer, exempelvis tablettpressar, drageringstrummor och blisterpaketeringslinjer.

Piabs tablettransportör är en komplett lösning som minimerar spillet och antalet driftstopp. Lösningen bidrar till ökad produktivitet och ger dessutom en bättre arbetsmiljö för produktionspersonalen.

Tablettransportören och den integrerade piGENTLE®-teknologin för hastighetsstyrning, har genomgått rigorös testning i Piabs testlabb och hos ett antal företagskunder, med bevisat perfekt resultat för flera olika typer av läkemedelstabletter och kapslar.

Vill du ha mer information?

Registrera dig här

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss