Funktioner och fördelar

 • Hög tillförlitlighet säkerställer bekymmersfri produktion
 • Imponerande prestanda med minimal energikonsumtion
 • Maximal flexibilitet tack vara ändlösa konfigurationsmöjligheter
 • Lätt att använda, installera och konfigurera med "plug-and-play"
 • IO-länk hjälper dig till en smartare produktionsprocess
Läs mer
Dammsäker design garanterar bekymmersfri drift

 • COAX® Generation 2 – ny, dammsäker, flerstegsejektor.

Drifttid och driftsbesparingar

 • Energispar (ES) – Genom användning av justerbar avstängningsnivå och hysteres, kan eneregisparfunktionen spara upp till 90-95% av tryckluftsförbrukningen under en cykel.
 • "Automatic Level Determination" (ALD) – Ställer automatiskt in optimerad ES-avstängning och startar om nivåer i varje cykel, baserad på faktiska förhållanden.
 • "Automatic Condition Monitoring" (ACM) – Stänger av ES-funktionen i händelse av betydande läckage i systemet för att skydda ventilerna och förlänga livslängden. Kan också utlösa en läckvarningssignal.
 • "Adaptive Pulse Width Modulation" (A-PWM) – A-PWM kan sänka energiförbrukningen, ge lägre temperatur, öka robustheten av installationen och förlänga livslängden.

Användarvänlig, kostnadsbesparing, ökad genomströmning

 • "Intelligent Blow-off" (IBO) – Självlärande funktion som optimerar friblås och sparar tryckluft.
 • "Self Adhesion Control" (SAC) – Avlägsnar automatiskt "oönskat" vakuum med korta avblåsningspuffar.
 • "Amplified Blow-off" (ABO) – En intern ventil stänger flödesvägen till ejektorerna under friblåset. Detta säkerställer att 100% av tryckluften under friblåsningen hamnar hos sugkoppen(arna), vilket ger ett mycket starkt och effektivt utblås.
 • "Pre-Vacuum Hovering" (PVH) – Använder utblåsluft för att hålla sugkopparna i rätt läge för rengöring eller på föremålet.
 • "Automatic Timer Blow-off" (ATBO) – Med denna funktion startar tryckluftsutblåset automatiskt efter att vakuumventilen stängts av.
Läs mer
Ladda ner piCOMPACT® broschyren

Ladda ner

Video poster
Generisk kommunikationslänk – ny era av smarta fabriker

Ladda ner vårt whitepaper om IO-Link och läs hur du kan skapa en smart produktionsprocess

Läs mer

SAR – A robot integrator saves 50% of air costs!

SAR integrerar robotar med trycklufstdrivna vakuumpumpar (enstegsejektor). De kontaktade Piab för att finna lösningar inom områden som kunde förbättras av våra produkter. Med Piabs produkter kommer den nuvarande uppsättningen minska luftförbrukningen och undvika tryckfall i slangen. Kunden säger att de nu har bättre marginaler för  produktionsmålen och kan köra roboten så snabbt som de behöver.

Läs mer

SAR success story