Feedback

Choose your language

Close

Processvakuum

Avgasning
Avgasning

För att uppnå en effektiv avgasning av oljor och andra vätskor används vakuum. Den största möjliga ytan exponeras för vakuum. Fördelar med Piab Ingen service behövs på Piabs vakuumpumpar Lätt...

Evacuation and filling of liquids
Evacuation and filling of liquids

In final assembly of certain machines/products like cars and refrigerators, fluid systems are filled before the machine/product leaves the manufacturing facility. To speed up the process of filling…

Evacuation of molds
Evacuation of molds

Vacuum is applied on mold cavities to give molded products a better definition. Advantages with Piab No service required on Piab vacuum pumps Low noise level Easy to install

Evaporation/crystallization
Evaporation/crystallization

Vacuum is used to reduce the point of boiling so that an optimised temperature and pressure can be applied during evaporation or crystallization of liquids. Advantages with Piab No service required…

Filtrering av vätskor
Filtrering av vätskor

Vakuum används för att uppnå ett bredare differentialtryck på ett filtermaterial för att få en mer effektiv och snabbare filtrering. Används i tillämpningar där vätskor är separerade från fasta...<…></…>

Leak testing
Leak testing

Many parts and systems must be airtight to operate correctly. Vacuum is a fairly common method of conducting leak tests. When vacuum is applied, any leaks are detected by small changes in pressure.…

Vakuumtorkning
Vakuumtorkning

Avlägsnande av vätska från ett fast material med hjälp av vakuum. Torkning med vakuum används ofta när produkter är känsliga för värme (orsakar oxidation), för att återvinna giftigt material eller …

Vacuum for instrument calibration
Vacuum for instrument calibration

Vacuum is used for simulation of different atmospheric pressures and different altitudes for instrument calibration. Advantages with Piab No service required on Piab vacuum pumps Easy adjustable...…

Vacuum forming
Vacuum forming

During vacuum forming (thermo-forming), the ambient atmospheric pressure is used to form/press pre-heated plastic sheets over a mold. Air is rapidly evacuated from the mold by a vacuum pump and a..…

Vacuum lamination/bagging (vacuum infusion)
Vacuum lamination/bagging (vacuum infusion)

During the manufacturing of laminated products like veneer sheets and plastic hull of a a boat, vacuum is used to eliminate bubbles and thereby increase the material strength.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss