Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Palletering

Palletering & depalletering

Palletering/depalletering är processen att lyfta förpackningar på och av en pall. Det finns ett brett urval av produkter som används ofta idag vid palletering av t ex sugkoppar, stora vakuumgripsystem eller ergonomiska hanteringssystem i kombination med vakuumpumpar. Palleteringsmaskiner använder vakuumpumpar, sugkoppar och andra pneumatiska komponenter. Dessa maskiner plockar normalt upp flera lådor i taget och placerar dem i bunt eller lastar av från en pall. Idag, på grund av de höga hastigheter som krävs, används robotar ofta för att utföra denna uppgift. En annan vakuumapplicering under denna process är hanteringen av glidark eller nivåark som placeras mellan lagren av förpackningar, vilka har olika krav än att hantera lådorna.

Konfigurera din palleteringslösning

 

Fördelar med Piab

  • Optimerat sortiment för denna applikation, allt från sugkoppar, vakuumgripare, vakuumpumpar eller ergonomisk hanteringsutrustning.
  • Ökad produktivitet tack vare högre maskinhastigheter tack vare sugkoppar med extra lång och mjuk tätningsläpp samt stela bälgar som ger extra stabilitet och lyftkrafter.
  • Ökad produktivitet med vår ergonomiska hanteringsutrustning tack vare mindre skador i produktionen och följaktligen minskad sjukskrivning, lägre personalomsättning och bättre personalutnyttjande.
  • Ökad flexibilitet vid hantering av flera produkter med olika former, dimensioner och storlek på grund av den stora vakuumgriparen.
  • Minskad energiförbrukning i vakuumpumparna med COAX®-teknologin i kombination med olika optimizers.
  • Snabbt och säkert grepp tack vare ett högt initialt vakuumflöde av Piab-vakuumpumpar.
  • Ökad produktivitet då det inte behövs något underhåll av Piabs vakuumpumpar.

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss