Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Påsfyllning

Fyllning av påsar med pulver och granulat

Vid fyllning av påsar med pulver och granulat är det viktigt att ha en lösning som är hygienisk, säker och som förhindrar skador på produkterna. Den här processen håller på att automatiseras på en global nivå. Det beror både på att arbetsmiljön ska klara av att hantera pulver och granulat öppet på arbetsplatsen men också på den fysiska belastningen av att flytta tunga säckar. Branschen håller på att utvecklas mot säkra och hygieniska lösningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar med Piab

 • Mer än 50 års erfarenhet av vakuumtransport för förflyttning av pulver och granulat.
 • Färre driftstopp tack vare den hygieniska designen som gör systemet lätt att rengöra
 • Bättre arbetsmiljö eftersom det är ett slutet system utan dammbildning
 • Följer industristandarderna för ATEX damm och gas
 • Tillgänglig med allt material som kommer i kontakt med den transporterade produkten följer FDA, EG-nr 1935/2004 och EG-nr 10/2011.
 • Motsvarar tillämpningskraven eftersom det finns produktserier speciellt för läkemedels-, livsmedels- och kemibranschen.
 • Öka genomflödet och minimera spillet med en transportör som är specifikt konstruerad för ömtåliga material.
 • Kan transportera upp till 14 ton/timme och 30 meter
 • Flexibilitet att transportera partiklar från 0,5 mikron och uppåt
 • Det lilla formatet gör den till en perfekt lösning när utrymmet är viktigt
 • Flexibilitet i fråga om vilken vakuumkälla som används. Transportörerna fungerar perfekt med en ejektorpump eller en mekanisk pump.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss